Černá stavba – stavba bez vydaného stavebního povolení/ohlášení na základě územního a stavebního řízení. V takovém případě je povinností stavebního úřadu zahájit řízení o odstranění stavby podle platného stavebního zákona.