Certifikátem získáme doklad o kvalitě domu, a tak třeba i lepší podmínky financování (hypotéka na pasivní domy apod.). Certifikace je výhodná i při prodeji domu. Cenu zvedne potvrzený standard domu; tedy to, kolik spotřebuje energie. Jsou ale i další důvody. O nich hovoří Juraj Hazucha z Centra pasivního domu, které certifikáty vydává: „Výhodou je především kontrola projektu a jeho realizace. Někdy se stane, že si klient objedná pasivní dům, a když to přepočítáme, tak navržený projekt na tento standard prostě nestačí. Pak přijde ke slovu naše pomoc, poradenství, optimalizace parametrů i nákladů, aby skutečně pasivní dům vznikl.“

ČTĚTE TAKÉ:

Centrum pasivního domu vydává certifikáty a poskytuje kontrolu projektů domů dle mezinárodně uznávaných kritérií pro pasivní domy Passivhaus Institutu. Uplatňuje přitom metodiku PHPP (Passive House Planning Package) optimalizovanou pro pasivní domy. „Certifikujeme domy dosahující maximálně hodnot potřeby tepla na vytápění 25 kWh/m2a, což odpovídá úspornějším nízkoenergetickým domům a domům pasivním.

Kritéria certifikace domů
Měrná spotřeba tepla na vytápění v kWh
Neprůvzdušnost - vzduchotěsná obálka domu. Vzduch zvenku nesmí bez kontroly prostupovat dovnitř například spárami ve stěnách, kolem okenních rámů, digestoří s odtahem, otevřeným krbem a podobně.
Měrná potřeba primární energie. To je celková energie potřebná ze zdroje (elektrárna), tedy z neobnovitelných zdrojů. U pasivního domu primární energie z neobnovitelných zdrojů (energie na vytápění, přípravu teplé vody a elektrická energie pro technologie) nesmí překročit 120 kWh/(m2.a), dle certifikace je požadavek primární energie na 120 kWh/m2a včetně energie pro domácnost.

Různé metodiky hodnocení

Ve světě osvědčené hodnocení podle PHPP vykazuje vyšší přesnost než jiné metodiky. „Například „pasivní domy pro Zelenou úsporám“ dle metodiky TNI 73 0329 (30) někdy dosáhnou potřeby tepla na vytápění (podle metodiky PHPP) 25 až 30 kWh/(m2a): to však odpovídá nízkoenergetickému domu, nikoliv pasivnímu,“ vysvětluje Juraj Hazucha. Také hodnocení pro Průkaz energetické náročnosti budov (PENB - tj. „energetický štítek“) má pro tento typ staveb malou vypovídací hodnotu. U domů s velmi nízkou spotřebou energie hrají roli maličkosti a detaily, které se u běžných domů zanedbávají a nezohledňuje je ani současný výpočet průkazů.

Od ledna 2013 se ustálí výpočtová metodika, takže bude možné různé metodiky srovnávat. A v novém roce si bude možné zažádat o certifikát podle metodiky PHPP nejen pro novostavbu, ale také pro dům rekonstruovaný.