Červen vzbuzuje představu červené barvy, a to nejen na květech, ale především na plodech. Záhony jahod nám zbarví celé plochy naší zahrádky do karmínova, červenající se třešně rozsvítí koruny stromů jásavou rumělkou. Zdá se, že celá škála barev je právě teď na zahradní paletě. Ale správný zahradník se právě nyní nemůže jen tak kochat, jeho zahrádka ho právě teď volá k pilné práci. Na co bychom neměli zapomenout V tuto dobu se vyvíjejí plody jádrového ovoce a potřebují naši péči. Nečekejme proto se založenýma rukama, až přijde čas sklizně, a už teď udělejme maximum pro její kvalitu. Kromě péče o dostatečné množství vláhy je třeba kypřit půdu okolo kmenů a pečovat o mulčovací vrstvu, která zabraňuje odpařování vody. Pokud by se nám urodilo nadměrné množství plodů (což díky květnovým mrazíkům asi mnohým zahrádkářům nehrozí), je třeba provést probírku. Při ní odstraňujeme především zakrslé, napadené či jinak poškozené plody, pak přijdou na řadu ty, které si vzájemně překážejí nebo se dotýkají. Nejvíce je třeba probrat broskve, kde mnohdy stačí 2 až 3 plody na jednu větev. Při ponechání většího množství se nám s největší pravděpodobností urodí "zakrslíci". U mladých letorostů v případě potřeby prosvětlíme korunu a odstraníme konkurenční výhony. Ochranné postřiky V tuto dobu však především chráníme ovoce proti škůdcům, kteří si právě hledají útočiště v našem ovoci. Jablka a hrušky bývají v červnu napadány larvami obaleče jablečného. Osvědčenými přípravky proti těmto škůdcům jsou například Biobit FC nebo WP (biologický postřik proti červivosti). K tradičním přípravkům patří rovněž Novozir NP 50, který kromě červivosti ochrání naše stromy i proti mšicím, sviluškám, padlí jabloňovému a strupovitosti. Novozirem můžeme také stříkat meruňky proti monilióze. Z dalších přípravků jmenujme například Horizon 250 EW nebo Rovral FLO. Broskvoně mohou být v tuto dobu napadeny listovými mšicemi, kterých se můžeme zbavit opakovaným postřikem Fosvotionu 50, Reldanu 40 EC nebo Pirimoru 25 WG. Slivoně ošetřujeme proti obaleči švestkovému a sviluškám, například Fosvotionem 50, Sumithionem Super nebo Zolone 35 EC. Červíci vrtule třešňové bývají i častými a nepříjemnými "hosty" nejen třešní, ale i višní. Z větší části se jich můžeme zbavit, když 3 týdny a pak 10 dnů před plánovanou sklizní provedeme postřik Metationem nebo Sumithionem Super. Sklizeň třešní Během června dozrávají také třešně. Tato sladká pochoutka nenechává v klidu řadu škůdců, a tak pokud se chceme dočkat kvalitní úrody, měli bychom jim vyhlásit nelítostnou válku. O třešně se zajímají především špačci, kteří mohou být pro třešňový sad skutečnou pohromou. Plašíme je nejčastěji staniolovými proužky rozvěšenými na větvích či nejrůznějšími strašáky, případně můžeme korunu stromu uzavřít i sítěmi s malými očky. Rané třešně většinou nenapadají larvy vrtule třešňové, zato se hojně vyskytují u odrůd středně pozdních až pozdních. Vajíčka klade vrtule převážně v první polovině měsíce na ještě zelené plody. Můžeme je likvidovat chemickým postřikem či se pokusit obejít se bez chemie tak, že zavěsíme do koruny třešně 2 – 10 kusů žlutých lepových lapačů (množství záleží na velikosti stromu). Třešeň patří většinou k vysokým stromům, proto je vhodné ještě před sklizní věnovat pozornost žebříkům. Měli bychom žebříky zkontrolovat, vyměnit zpuchřelé příčky, dole by měl být opatřen kovovými hroty, aby se dobře zapíchl do hlíny. Dobré také je, jestli nám může někdo při sklizni pomáhat – držet žebřík, podávat košíky atd. Vinná réva Máme-li to štěstí a na naší zahrádce se daří i vinné révě, ocitáme se v červnu v období jejího kvetení. V této době bychom měli odstřihnout konce letorostů, asi 2 - 3 listy nad budoucími plody, tím révu tzv. osečkujeme. Odstraňujeme také nemocné, poškozené nebo nepotřebné letorosty. Nesmíme probírku však přehnat, protože listy slouží k vývoji plodů, a pokud bychom jich odstranili větší množství, mohli bychom negativně ovlivnit budoucí sklizeň. -šum + daš-