Poslední školní měsíc je pro zahrádkáře obdobím velkých příprav. Chystá se na první sklizeň a současně přemýšlí o tom, jak nejlépe zajistit stromky a keře po dobu dovolené. V našich košíčcích se objevují první jahody a třešně, současně nastávají i velké boje se škůdci a s plevely. A tak nevíme, zda dříve sáhnout po kropítku, ošatce, nebo sekačce. Inu léto je léto.

Řez mladých jabloní U stromků, které jsme zasadili před dvěma roky, je třeba v druhé polovině června a první polovině července provést letní řez. Tímto zásahem podpoříme růst hlavního výhonu a současně kosterních větví. Obvykle zkrátíme za třetím listem výhony, které směřují do středu koruny, případně odstraníme až na větevní kroužek i konkurenční výhony. Správně ošetřovaný tříletý stromek už mívá méně větví, tak výhonky jen mírně zkracujeme a odstraňujeme pouze konkurenční nebo ty, které směřují do středu koruny. V dalších letech už pozvolna přejdeme od výchovného řezu k udržovacímu, kdy budeme jednou za 2 roky v zimě nebo časně z jara odstraňovat suché a poškozené větve nebo ty, které rostou dovnitř či zbytečně zahušťují korunu.

Včasná probírka Po úrodě velkých šťavnatých jablek touží každý zahrádkář, o drobné zákrsky však nikdo nestojí. Je proto třeba zavčas udělat probírku plodů, aby i v naší zahrádce převládla kvalita nad kvantitou. Zejména nižší stromky a ovocné stěny nasazují větší množství plodů, než jsou samy schopny uživit. V takovém případě je třeba udělat menší zákrok zvenčí a probrat chomáče drobných plodů, aby zůstaly jen ty největší a nepoškozené. Jablůňky nám tuto malou pozornost vrátí v podobě velkých a chutných plodů.

Pozor na vlky Předem upozorňujeme, že se nemusíte obávat dravých šelem, neboť se jedná o homonymum z říše rostlin. Tímto názvem se označují plané výhonky, které vyrůstají z podnože nebo z kořenů a mají snahu se poměrně rychle množit. Je jasné, že tím vysilují a hyzdí ovocný strom, a je tudíž třeba je včas odstranit. Nepoužívejte k tomu však nůž, i když se to zdá na první pohled logické, brzy by narostly znovu. „Vlky“ je třeba vykořenit z jejich živného prostředí. Proto je v rukavici pevně uchopíme do ruky, popřípadě obtočíme okolo dlaně a krátkým silným trhnutím je odlomíme. Pokud vyrůstají přímo z kořene, je potřeba je nejprve odhrabat a pak pokračovat výše jmenovaným způsobem.

Nenechaví ptáci Začátkem léta už v mnohých oblastech dozrávají třešně a drobné ovoce, které se stávají neodolatelnou pochoutkou zejména pro špačky, kosy, ale i vrabce a ostatní druhy ptáků. Protože jsou to tvorové vesměs užiteční, nebudeme za nimi po zahrádce běhat se vzduchovkou, ale vyplašíme je třeba pomocí různých závěsných strašáčků a cingrlátek z plechovek a jiných lomoz vydávajících materiálů. I ptáci si však, stejně jako lidé, postupně na rámus zvyknou, a tak pro nás bude (alespoň u keřů a menších stromků) asi nejlepší ochranou hustší silonová síť. Především ale nesmíme zapomínat na včasnou sklizeň. Zejména zapomenuté třešně nebo višně se stávají útočištěm vos, které už nejsou zdaleka tak příjemné jako zpěvné ptactvo.

Než se pustíme do jahod Ani jsme se nenadáli, a záhony jahod se již začínají červenat. Měli bychom jim ještě před sklizní věnovat trochu pozornosti a při zjištění plísní napadené plody okamžitě likvidovat. Současně je třeba odstraňovat i výhonky, které nepotřebujeme k vypěstování nové sadby. Ubírají vlastní rostlině spoustu sil, které potřebuje k tvorbě velkých šťavnatých plodů.

V době sucha pamatujeme i na vydatnou zálivku, kterou provádíme v ranních hodinách, aby dozrávající jahody stačily oschnout. Čím méně budou plody vystaveny trvalé vlhkosti, tím lépe. Z toho důvodu je také vhodné zalévat pouze mezi řádky a z konývky si sejmout kropítko. Dříve, než červené a voňavé plody otrháme a odneseme si je domů, je vhodné je zavčas podložit plastovými košíčky, abychom zabránili jejich styku s vlhkou zemí.

Ochrana dozrávajícího ovoce Zvláště za vlhkého počasí bývají ovocné stromy napadány houbovitými chorobami, které dokáží nepříjemným způsobem ovlivnit výsledek úrody. Měli bychom si proto povrchu svých stromů pozorně všímat, a případný chemický zákrok provést zavčas, než přijde doba sklizně. Poměrně rozšířenou chorobou je strupovitost hrušní, jabloní nebo peckovin, kterou poznáme v počátečním stádiu podle ostře ohraničených jílovitě nahnědlých skvrn na listech. Z řady doporučených ochranných prostředků jmenujme třeba: Baycor 25 WP, Rubigan 12 EC a další. Napadené letorosty jabloní je třeba navíc odstranit.

-šum- Foto: Archiv In