Letní počasí si na nás dokáže vymyslet nejrůznější záludnosti. V loňském roce to například byla nekonečná vedra doprovázená vysycháním půdy. Letošní červenec bude, doufejme, pro sadaře příznivější, ale jeden nikdy neví. Co tedy dělat? Autor: archiv V každém případě bychom si měli připravit hadice nebo vědra, nemáme–li vlastní zdroj, také sudy s vodou. Za suchého počasí musíme hlídat, zda nám listy nezačínají žloutnout, později i opadávat. Pokud by k tomu došlo, přišli bychom o většinu plodů nebo sklízeli jen samé drobotiny. Nenechme proto za déletrvajícího sucha dojít úrodu až do tohoto stádia a dopřejme dřevinám dostatek vody, přibližně 5 až 10 konví na jeden ovocný strom. Pozornost zaměřme zejména na mělce kořenící kordony a zákrsky, ale též na bobuloviny, které nás právě v tuto dobu zásobují největším množstvím čerstvého ovoce. Skladovat se sice dlouho nedá, ale z každého druhu můžeme připravit chutnou marmeládu, nebo alespoň uložit plody na „horší časy“ do mrazáku. Zkusme letní řez Pokud jsme s letošní sklizní spokojení, měli bychom se postarat o stejnou úrodu i v příštím roce a poskytnout keříkům dostatek životního prostoru letním řezem. Jestliže nás letošní sklizeň naopak zklamala a máme samé drobotiny, může to být způsobeno právě tím, že jsme vloni průklest zanedbali a nyní to musíme napravit. Do řezu bobulovin se pustíme, jakmile máme celý keřík očesaný. Může to být v červenci nebo srpnu, ale rozhodně bychom na to neměli zapomenout. Autor: archiv U rybízu je třeba přizpůsobit řez konkrétní odrůdě, protože červené a bílé odrůdy plodí až na dvou nebo tříletém dřevě, zatímco černý rybíz už na jednoletém. Proto u něho odstraníme všechny odplozené výhony, zatímco u červeného a bílého pouze výhony starší tří let. To se nám samozřejmě nemusí vždy podařit odhadnout, a tak budeme vycházet z jednoduché zásady, že starší dřevo je vždy silnější a tmavší. Pro obě skupiny však platí zásada, že kromě přestárlého dřeva odstraňujeme také větve směřující dovnitř. Správně prosvětlený keřík by měl mít v průměru okolo osmi zdravých silných výhonů. Maliník je třeba prosvětlit bezprostředně po sklizni. Je-li starší dvou let, začínají jeho výhony odumírat, a proto je musíme ze zdravotního hlediska odstranit. Odstřihneme je co nejníže u země, aby po nich nezůstaly žádné pahýly. Současně zredukujeme i počet nových letorostů, kterých by na 1 m2 nemělo zůstat více než 12. V prvé řada samozřejmě odstraňujeme ty, které jsou poškozené, nemocné či vyrůstají mimo řadu. Maliníkové výhony jsou poměrně slabé a potřebují oporu. Nejlépe uděláme, když mezi keříky napneme dva až tři dráty a k nimž je vyvážeme.

Autor: archiv Angrešt bezprostředně po sklizni prořezávat nemusíme, někdy je však třeba provést menší řez v období plné plodnosti, aby dozrávající bobule měly dostatek světla. Jeho rozsah závisí na intenzitě růstu a stupni větvení. Výhonky zkracujeme zejména při slabém růstu, když jsou větvičky obsypány větším množstvím neduživých plodů. Ostružiník pěstujeme obdobně jako maliník, nejlépe vyvazováním k napnutým drátům. I u těchto rostlin lze přímo po sklizni provést řez, kterým odstraníme nové a odplozené pruty, aby zbylo čtyři až osm výhonů. Některé odrůdy jsou však choulostivé na mráz, a tak se v klimaticky chladnějších oblastech doporučuje řezat až na jaře. Jádrové ovoce Když už máme v ruce zahradnické nůžky, zkrátíme delší letorosty na tvarovaných stromech jádrovin za 6. až 8. listem. Kolmo rostoucí letorosty nejprve zkrátíme na polovinu a za dva týdny je ještě seřízneme na patku. Kromě nůžek však také budeme potřebovat provázek, abychom ohnuli a upevnili větve ovocných stěn a palmet do mírně šikmé polohy. Autor: archiv Větve vzrostlých jabloní a hrušek pravidelně kontrolujeme, zda se nadměrně neprohýbají pod přemírou plodů. Je-li tomu tak, podepřeme je větvemi nebo provedeme probírku a odstraníme všechno neduživé a poškozené ovoce. Současně všechny větve a stromy důkladně prohlédneme zespodu a přesvědčíme se, zda se tady neusídluje nějaký škůdce nebo choroba. V tuto dobu bývají ovocné stromy často napadány červivostí, sviluškami a mšicemi, ale též strupovitostí a padlím. Nejsme–li si jisti, o co se konkrétně jedná, odstřihněme kousek napadené větvičky a nechme si v odborné prodejně doporučit vhodný ochranný prostředek. -ra- Foto: www.isifa.com