Hypoteční banky loni opět poskytly rekordní počet hypotečních úvěrů. Hypotéku získalo téměř 41.000 občanů, kteří si v průměru půjčovali přibližně 1,27 mil. Kč. Potvrdily se tak odhady odborníků, že i tento rok bude pro banky velmi úspěšný a zájem o hypotéky neopadne ani kvůli mírně zvýšeným úrokovým sazbám. Hypoteční banky si mohou spokojeně mnout ruce. I přes mírné a pouze přechodné zvýšení úrokových sazeb v druhé polovině loňského roku celkové statistiky ukazují, že rok 2004 byl opět o něco úspěšnější než předchozí roky. Hypoteční banky mají stále více klientů, kteří si půjčují stále větší objemy finančních prostředků. Jen proti roku 2003 jich mezi fyzickými osobami přibylo zhruba o 9.500 více – v roce 2003 hypotéku získalo bezmála 31.500 občanů, zatímco loni to již bylo téměř 41.000 občanů. Objem půjčených prostředků se přitom zvýšil o 15,8 mld. Kč, což představuje téměř 44% nárůst. Celkově banky za loňský rok poskytly občanům na hypotékách 52 mld. Kč. Podnikatelé a municipality čerpaly hypoteční úvěry v objemu 16,1 mld. Kč. Celkový objem poskytnutých hypotečních úvěrů tak činil 68,1 mld. Kč. Zvyšovala se také průměrná výše hypotečního úvěru. Zatímco v roce 2002 činila pouze 1,07 mil. Kč, v roce 2003 to bylo již 1,15 mil. Kč a loni se tato částka vyhoupla dokonce na 1,27 mil. Kč.

Objem poskytnutých hypotečních úvěrů
Období
Úvěry občanům
Úvěry podnikatelům a municipalitám
Úvěry celkem
rok 2001
14,7 mld. Kč
10,1 mld. Kč
24,8 mld. Kč
rok 2002
22,5 mld. Kč
7,8 mld. Kč
30,3 mld. Kč
rok 2003
36,2 mld. Kč
11,4 mld. Kč
47,6 mld. Kč
rok 2004
52,0 mld. Kč
16,1 mld. Kč
68,1 mld. Kč
celkem k 31. 12. 2004
154,4 mld. Kč
74,9 mld. Kč
229,3 mld. Kč

Celkem od počátku působnosti hypotečních bank v ČR.

Zdroj: MMR ČR
Pokud jde o hypotéky pro soukromé osoby, nejvíce úvěrů je již tradičně poskytováno v Praze. Z celkového počtu jich zde byla od počátku působnosti hypotečních bank poskytnuta celá čtvrtina, přičemž jejich objem tvoří dokonce třetinu celkového objemu poskytnutých hypoték. To jen podtrhuje fakt, že ceny nemovitostí bývají v Praze podstatně vyšší než v ostatních částech republiky. Průměrná výše hypotéky se zde pohybuje kolem 1,5 mil. Kč, zatímco celorepublikový průměr je kumulovaně od roku 1996 1,12 mil. Kč. Druhou oblastí, ve které bylo dosud poskytnuto nejvíce hypoték, je Brněnský kraj, za Prahou v tomto smyslu ovšem velmi zaostává. Spadá sem přibližně 9 % z celkového počtu hypoték poskytnutých soukromým osobám a také 9 % jejich objemu. Další v pořadí pak je Středočeský kraj, Ostravský kraj a Královéhradecký kraj. Naopak relativně málo hypoték bylo zatím poskytnuto v kraji Karlovarském a Jihlavském. Nijak dramaticky se v loňském roce naproti tomu nevyvíjely hypotéky se státní finanční podporou. Proti roku 2003 se loni sice státní podpora k hypotékám pro mladé lidi poskytovaná na investice do starších nemovitostí snížila z 2 % na 1 %, v celkových číslech se to však projevilo jen částečně. Počet hypoték se státní podporou poklesl ze 7.700 úvěrů na přibližně 7.250 a jejich objem se snížil z 11,1 mld. Kč na 9 mld. Kč. Tento pokles je však také způsoben úbytkem hypoték na nové byty s vyplácenou státní podporou, jejíž výše poklesla na nulu již v roce 2003 a nenulový příspěvek je k úvěrům poskytován pouze do skončení fixace jejich úrokové sazby. V roce 2004 stát vyplatil na státní podpoře k hypotékám 472,5 mil. Kč, což je o 23,9 mil. Kč méně než v roce 2003. Letos by se tato částka měla dále snížit, neboť od 1. února poklesla také podpora k hypotékám pro klienty do 36 let na nulu (více viz článek Hypotéky přijdou o státní podporu). Nenulovou podporu tak budou získávat pouze úvěry sjednané před tímto datem, a to pouze po dobu fixace úrokové sazby. Otázkou zůstává, jak se hypoteční úvěry budou vyvíjet v budoucnu. Minulý týden Česká národní banka překvapila neočekávaným snížením úrokových sazeb, které v současné době tlačí úrokové sazby hypoték opět o trochu níže. Bude tak pokračovat trend poklesu sazeb, který započal již během prosince 2004. Pravděpodobně se tak zase můžeme těšit na vzájemné konkurenční přebíjení lákavých nabídek levných úvěrů, které bankám přinese mnoho nových klientů. Ti by však neměli zapomínat na to, že výhodnost extrémně nízké úrokové sazby při nízké fixaci může být velmi rychle setřena jejím budoucím zvýšením po skončení fixace. -si-