Češi převážně souhlasí se zrušením regulace nájemného, většina ji ale podmiňuje splněním určitých podmínek, zejména zvýšenou podporou výstavby nových sociálních bytů. Ukázal to březnový průzkum Sociologického ústavu Akademie věd, v němž se pro odstranění dvojích cen nájemného vyslovily tři čtvrtiny dotázaných. Průzkum ale také ukázal, že souhlas se zrušením dosavadní regulace nájemného neznamená souhlas s tím, že by se nájmy měly zvýšit na tržní úroveň.

Lidé souhlasící s reformou nejvíce podporují variantu zvýšení nájemného na úroveň, která postačuje k úhradě nákladů spojených s provozem bytu a domu (27 procent). Čtvrtina z nich by zvýšila nájemné pouze nájemníkům s vyššími příjmy; 23,6 procenta dotázaných by zvýšila nájmy na úroveň, která by postačovala nejen k úhradě nákladů spojených s provozem bytu a domu, ale i ke krytí přiměřeného zisku majitelům domů. Zvýšení nájemného na tržní úroveň by podpořilo jen 22 procent dotázaných.

Shoda existuje relativně nad tím, jak by měla vypadat státní bytová politika. Respondenti by více podpořili zejména výstavbu nových obecních bytů, výstavbu bytů pro starší a handicapované občany a také novomanželské půjčky na pořízení bydlení. Naopak šetřit by se podle jejich názoru mělo v oblasti daňové podpory a stavebního spoření.

Respondenti také zmiňovali, že stát by měl lidem poskytovat takový příspěvek, který by jim hradil výdaje na bydlení, pokud by přesáhly jejich finanční možnosti.

Průzkumu se zúčastnilo 1076 lidí ve věku od 15 let.

Zdroj: ČTK