Na ploše více než 100 tisíc metrů čtverečních se v srpnu v čínském městě Šanghaji začala stavět česká čtvrť, která v první etapě výstavby zahrnuje čtyřicet vil se 400 byty. Dále zde má vyrůst obchodní centrum a hotel. Na nedávné tiskové konferenci tento rozsáhlý projekt představil mimo jiné architekt Petr Franta. Českou architekturu bude v tomto projektu za hranicemi reprezentovat pětice českých autorů. Na rozdíl od švédského projektu nízkoenergetického domu v Mälmo profesora Jiřího Suchomela (o kterém jsme podrobně psali v březnu tohoto roku) jde o mnohem rozsáhlejší projekt. Lokalita Čtvrť se nachází zhruba 20 minut od centra šestnácti milionového města a zhruba šest kilometrů od letiště. Jak uvedl při podrobném představení Petr Franta (o jehož nejnovějším dokončeném projektu multikina a společenského a zábavního centra Flora jsme psali zde), půjde v Šnaghaji o výstavbu bytů střední a vyšší kategorie. Z tohoto plánu je patrné, že bytová výstavba - podobně jako kulminuje u nás - zažívá boom i v Asii. Samozřejmě nepůjde o nějakou lidovou výstavbu, ačkoliv byty budou určeny především pro místní čínské obyvatele, ale také pro zahraniční občany, jejichž počet se v Šanghaji stále zvyšuje. < a bordercolor="black">Celá čtvrť, jejíž urbanistické řešení má český tým také na starosti, je dělena dvěma řekami, které jí protékají. Podle urbanistického návrhu se tyto dvě řeky spojí a uprostřed vytvoří jakýsi rybník. Jednotlivé domy, jejichž architektonické řešení mají na starosti kromě Petra Franty Karel Doubner, Petr Fuchs, Martin Chválek a Vlado Milunič, budou podle Franty v různobarevném provedení a celá vilová čtvrť bude situována na menším kopci. Při prezentaci projektu hovořil předseda šanghajského výboru Všečínského politického poradního shromáždění Jiang Yiren o tom, že čínský realitní trh zažívá nebývalý rozmach a po bytech, stejně jako po domech je velká poptávka. Každoročně se podle něj v Šanghaji postaví asi 15 milionů metrů čtverečních obytné plochy. Město se proto snaží kromě místních architektů oslovit i zahraniční architekty.< a bordercolor="black">Vedle vilových domů bude v areálu také sportovní klub s tenisovými hřišti a restaurace v českém stylu. Nábřeží řek bude lemovat stromořadí platanů. "Je to nejen obchodní, ale i kulturní projekt," konstatoval na tiskové konferenci čínský velvyslanec v České republice Tchang Kuo-čchiang. Podle něj má projekt ukázat, jak se Čína otevírá světu. Architekti museli respektovat poměrně striktní požadavky na půdorysné řešení bytů podle čínských stavebních pravidel. Museli se vyrovnat s odlišnou specifikou stavění na seismicky aktivním území. Podle dostupných informací, které byly prezentované na prezentaci, k výstavbě budou použity české stavební materiály. Záměr uskutečnit projekt české čtvrti v Šanghaji se zrodil v polovině minulého roku. Iniciátorem je čínská developerská a realitní společnost Shanghai Hodoor Real Estate Development. Jak vyplynulo z informací, které v klubu Lávka, kde byla tisková konference k projektu, představil Karel Doubner, u zrodu projektu stála Obec architektů.Na základě užšího výběru, který Obec architektů navrhla čínské straně, pak byla zahájena spolupráce s pěticí již jmenovaných architektů a projektových kanceláří. Ti mají vytvořit konkrétní projekt: v průběhu posledních šesti měsíců připravili společně komplexní urbanistický plán zástavby a návrh 11-ti řešení pro 40 samostatných vil, 110 návrhů pro apartmány ve 40 obytných domech a koncepci výstavby obchodního zařízení a rekonstrukce hotelu jako první etapu výstavby.Charakteristickým rysem projektu je využití české kulturní tradice v tvorbě městského prostředí (členitý způsob zástavby, řeka s nábřežím a zelení, rybník…). < a bordercolor="black">Tradiční české tvarosloví (dá-li se o něčem takovém hovořit) se promítá i do návrhu architektonického řešení vlastních domů. Využívají odkazů k české secesi, tradičnímu pojetí vily, stejně jako nábřežního členění uličních fasád známého například z Prahy. Neobvyklým, ale o to významnějším momentem, je požadavek na použití českých uměleckých děl a stavebních materiálů a vybavení. Druhou zvláštností je naopak uplatnění poměrně striktních požadavků na půdorysné řešení bytů podle čínských pravidel a zákonů a zcela odlišná specifika stavění na seismickém území. Zadání českým architektům bylo velmi podrobně formulováno, přesto - jak vyplynulo z rozhovorů - vznikala řada nedorozumění, pramenících z odlišného překladu pojmů, norem a regulativů. Kolik bude celá výstavba stát, Petr Franta na tiskové konferenci neuvedl. Dokončení se plánuje na srpen 2004. Medializace Projekt má neobvyklou publicitu na čínské straně, kdy je po celou dobu sledován místními médii, stejně tak investor stavby, pan Tu Haiming, zajistil významnou kulturní a politickou podporu tomuto ojedinělému mezinárodnímu projektu. Projekt však podle všeho bude mít ještě větší význam pro českou stranu, neboť je svým způsobem českou kulturní misí v tomto 10.000 km vzdáleném městě světového významu. Pro srovnání město Šanghaj má se svým okresem 16 milionů obyvatel, což je více než celá Česká republika. Tisková konference v Praze pořádaná ke slavnostnímu podpisu smlouvy o spolupráci na projektu měla přispět k publicitě projektu zejména na české straně. Vedoucím čínské delegace byl pan Jiang Yiren, předseda šanghajského výboru Všečínského politického poradního shromáždění, ke slavnostnímu aktu konference vydal investor informační materiál se základními údaji o projektu i o všech zúčastněných. Položení základního kamene stavby a ceremoniál proběhnou zhruba za měsíc v Šanghaji.O stavbě České čtvrti v Šanghaji< a bordercolor="black">Investor: Shanghai Hodoor Real Estate Development, pan Tu HaimingAutoři projektu: Karel Doubner; Petr Fuchs; Petr Franta; Martin Chválek; Vlado MiluničLokalita: Šanghaj, 20 minut od centra města, 6 km od letiště Celková plocha staveniště: 522 000 m2Plocha staveniště pro I. etapu: 107 600 m2Kapacita výstavby pro I. etapu: 40 vil; 300 apartmánů ve 40 domech;obchodní centrum; hotelZahájení I. etapy: 09 / 2003Dokončení I. etapy: 12 / 2004- var - Obrazový doprovod: Ing. arch. Martin Chválek, spolupráce Ing. arch. Luděk Podraský: návrh vily do české čtvrti v Šanghaji