Vstup České republiky do Evropské unie se blíží. Harmonizace života ve všech oblastech je v plném proudu. Jak obstojí české hypoteční bankovnictví v evropské konkurenci? Jaké jsou nové evropské hypoteční trendy? Zachytí je Česká republika včas? To jsou otázky, které si dnes musí položit každý, kdo se o tuto oblast zajímá. Za pouhých sedm let poskytování hypoték nemůže mít český hypoteční trh stejné charakteristiky jako trhy západní, kde mají hypotéky dlouhou a ničím nenarušovanou tradici. Přesto si při bližším porovnání nevedeme zase tak špatně, a především je pravděpodobné, že se situace u nás bude postupně zlepšovat a hypoteční úvěrování se bude i nadále rozvíjet. (Další informace najdete v článku Česká hypotéka versus hypotéky EU). Předvídat to můžeme díky příkladům původně ekonomicky slabších států Evropské unie (jako je např. Portugalsko, Španělsko, Řecko nebo Irsko), které v minulých letech prožívaly nesmírný vzestup objemu hypotečních půjček, dramatický pokles úrokových sazeb a zlepšení dostupnosti hypoték pro široký okruh klientů, a staly se tak nejrychleji rostoucími trhy v rámci EU.

Nejrychleji rostoucí evropské hypoteční trhy v období 1990 – 2001
Autor: archiv
Zdroj: Evropská hypoteční federace
Už dnes ale můžeme říci, že české hypotéky by se se svými charakteristikami mezi hypotékami EU neztratily. Pokud vezmeme např. v úvahu úrokové sazby, v Evropě se v současné době pohybují na velmi podobných úrovních jako v České republice, tedy někde okolo 5 až 7 procent.
Aktuální úrokové sazby hypotečních úvěrů v ČR
Banka
Úroková sazba(fixace 1 rok)
Úroková sazba(fixace 5 let)
ČMHB
od 6,9 %
od 5,9 %
ČS
od 5,3 %
od 5,6 %
GE Capital
od 4,99 %
od 5,69 %
HVB
od 4,85 %
od 4,85 %
KB
od 5,0 %
od 5,4 %
Raiffeisen Bank
od 4,2 %
od 5,5 %
Živnostenská banka
od 4,3 %
od 5,6 %
Zdroj: Banky
Odlišnosti můžeme najít v délce fixace úrokové sazby. Zatímco v České republice si úroky můžete zatím zafixovat na dobu od jednoho roku do deseti let (od prosince se připravuje prodloužení doby fixace až na patnáct let), v Evropě je možností více (záleží ovšem na jednotlivých státech, které z možností preferují). Podle údajů z roku 1999 byly na evropském trhu nejčastější úrokové sazby variabilní (35 % podíl na trhu), dále pak úrokové sazby s fixací na 1-5 let (29 %), úrokové sazby s fixací na dobu delší než 5 let (28 %) a úrokové sazby fixní po celou dobu trvání smluvního vztahu (8%). Podobné je to i s povinnou minimální akontací pro poskytnutí hypotéky. V Evropě je běžné, že banka poskytne klientovi celých 100 % odhadní ceny nemovitosti, což se v poslední době začíná objevovat i u nás. Pokud jde o instituce, které hypotéky v Evropě poskytují, podle údajů Evropské hypoteční federace (EMF) jde z celých 42 % o univerzální komerční banky. Dalších 16 % hypoték pak poskytují spořitelny a jen 15 % specializované hypoteční banky. Ostatními poskytovateli hypoték, ovšem v celoevropském měřítku méně podstatnými, jsou různé družstevní úvěrové banky, pojišťovací instituce, stavební spořitelny, ale například také samotné stavební společnosti. Situace v jednotlivých zemích se však velmi liší. Zatímco např. v Portugalsku nebo Itálii byste o hypotéku jinde než v univerzální komerční bance žádali marně, v Dánsku a Švédsku jsou hypotéky z velké většiny spíše doménou hypotečních bank. Univerzální banky mají zásadní podíl na nabídce hypoték také v Belgii, Řecku, Irsku, Nizozemsku a Velké Británii. Pestřejší paletu poskytovatelů těchto úvěrů mají např. v Německu a Rakousku. Zde hrají svou roli vedle univerzálních a hypotečních bank také spořitelny, tradiční stavební spořitelny a družstevní úvěrové banky. Spořitelny pak hrají významnou roli i ve Španělsku a Norsku. Na našem úzkém hypotečním trhu je situace v tomto směru o poznání jednodušší. V současné době hypotéky aktivně nabízí sedm, resp. osm bank (ČSOB, která má licenci, dnes hypotéky nabízí prostřednictvím ČMHB), z čehož sedm jich je univerzálních a pouze jediná (ČMHB) se specializuje přímo na hypotéky. Je ovšem pravda, že v nejbližší době se počet poskytovatelů hypoték rozšíří. Už dnes je známo, že potřebnou licenci od České národní banky získala skupina Wüstenrot, která by hypotéky měla poskytovat prostřednictvím společnosti Wüstenrot hypoteční, a další čekatelé jsou v pořadí.
Podíly na trhu hypotečních úvěrů pro fyzické osoby v ČR ( k 30.9. 2002)
Banka
Procentní podíl na celkovém počtu hypoték pro FO
ČMHB
33,37 %
Česká spořitelna
27,98 %
Komerční banka
24,90 %
GE Capital
5,32 %
HVB Bank