Česká komora architektů (ve zkratce ČKA) vytváří podmínky pro co nejsprávnější výkon povolání – profese architekta, nebo projektanta – jako „svobodného povolání“ s cílem snižovat rizika pro všechny zúčastněné strany. Hlavním a prvním úkolem je ověřit odborné schopnosti a připravenost osob vykonávat povolání. Její sídlo je v Praze a má pobočku v Brně.