Za první dva měsíce roku 2002 Česká spořitelna občanům – fyzickým osobám poskytla celkem 1115 hypotečních úvěrů o celkovém objemu 1,2 miliardy Kč, z toho 1014 smluv v objemu 1,1 miliardy korun uzavřeli klienti v rámci zvýhodněného programu Top Bydlení. Program TOP Bydlení uvedla Česká spořitelna na trh v červnu 2001 s cílem umožnit širokým vrstvám obyvatelstva financování vlastního bydlení za zvýhodněných podmínek. Po celou dobu trvání je 50% hypotečního úvěru v rámci TOP Bydlení úročeno sazbou, jež je o 3% ročně nižší, než je tržní úrok. Tuto výhodu garantuje banka po celou dobu splatnosti úvěru. Od zahájení existence programu do 28. února 2002 poskytla Česká spořitelna v rámci TOP Bydlení celkem 4615 hypotečních úvěrů v objemu 4,7 miliard Kč. Česká spořitelna očekává, že zájem o hypotéky dále poroste a že v roce 2002 poskytne nové hypoteční úvěry v celkovém objemu zhruba 6 miliard Kč, což by představovalo meziroční nárůst o více než jednu miliardu Kč. -ČS-