Cena Czech Grand Design
Výstava Eclectic Match v Konsepti, Praha, 2006, kategorie Nejlepší prodejce roku
Studio Side 2, jednotná prezentace České republiky
Jiří Pelcl, soubor skla Vicenza, kategorie Produktový designér roku
Jan Čapek, láhve pro firmu Mattoni

Před několika dny se udělovaly výroční ceny za nejlepší český design. Zveme vás k rekapitulaci toho nejlepšího Made in Czech design… „Výroční ceny bývají v jakémkoliv oboru příležitostí pravidelně upozorňovat veřejnost odbornou i laickou na mimořádné osobnosti a činy v daném oboru. Jsou možností ocenit a medializovat práci konkrétních tvůrců a pomoci široké veřejnosti se lépe orientovat na konkrétní oborové scéně,“ říkají na úvod organizátoři nové akce: ročního vyhlašování cen Czech Grand Design. Ceny udělují nestranní odborníci, sdružení v Akademii designu České republiky - volném sdružení odborníků s výjimkou činných designérů. Především tedy jde o kurátory, teoretiky a novináře, kteří se tuzemskou designovou scénou zabývají. Ceny byly uděleny v osmi kategoriích: Produktový designér roku, Módní designér roku, Grafický designér roku, Módní fotograf roku, Prodejce roku, Výrobce roku, Objev roku - Cena České spořitelny a Síň slávy. O letošních cenách Akademie hlasovala ve dvou kolech. V prvním kole navrhli její členové tři osobnosti nebo firmy za konkrétní činy v daném kalendářním období. Ve druhém kole byli potom vybíráni vítězové ze tří osobností / firem, kteří získali v prvním kole nejvyšší počet hlasů. Slavnostní vyhlášení Cen Akademie designu ČR proběhlo na konci února ve Dvořákově síni pražského Rudolfina. Architekturu předávání těchto nových cen zpracovali Michal Froněk a Jan Němeček ze studia Olgoj Chorchoj, samotnou cenu Czech Grand Design 2006 vytvořil šperkař Zdeněk Vacek. Cena, kterou dostali vítězové jednotlivých kategorií, je mechanická brož – květina. „Tu si může vítěz kdykoliv připnout, a mít tak svůj úspěch stále na očích,“ říkají s lehkou nadsázkou organizátoři soutěže. Současně s vyhlášením a slavnostním večerem proběhla výstava v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. K celé akci také vyšel katalog Czech Grand Design 2006. Dodejme, že do síně slávy českého designu vstoupil Jiří Pelcl, designér, architekt a bývalý rektor pražské VŠUP. Akademie ocenila Pelclovu „dosavadní práci a přínos české scéně a také soustavnou činnost a pozvednutí úrovně VŠUP v době jeho působení zde“. Nominace Czech Grand Design 2006 1. kategorie: Produktový designér roku Jiří Pelcl / Jan Čapek / Maxim Velčovský / Rony Plesl 2. kategorie: Módní designér roku Denisa Nová / Muset Fashion Design / Hana Zárubová 3. kategorie: Grafický designér roku Tomáš Machek / Side 2 / Petr Babák / Laboratory / Štěpán Malovec 4. kategorie: Módní fotograf roku Goran Tačevski / Salim Issa & Štěpánka Stein / Anna Mrázek Kovačič 5. kategorie: Prodejce roku Konsepti / Qubus / Vitra 6. kategorie: Výrobce roku mminterier / Sklárny Květná / Karlovarské minerální vody 7. kategorie: Objev roku - Cena České spořitelnyPetr Korecký / Jan Čapek / Milan Pekař 8. kategorie: Síň slávy Stanislav Lachman / Milena Lamarová / Jiří Pelcl –var– Foto: Profilmedia