V roce 2009 vytvořila společnost SPACE CZ novou značku VERREUM, jejímž hlavním cílem je propagace a prodej českého ručního skla doma i v zahraničí.

Stříbřené sklo

Mimo vlastní výroby unikátního stříbřeného skla se SPACE CZ snaží úzkou spoluprací s malými českými sklárnami udržet tradici ruční výroby skla v Čechách. Na začátek vás zveme na malou exkurzi do historie této unikátní technologie. Stříbřené sklo bylo poprvé vyrobeno ve čtyřicátých letech 19. století a bylo patentováno v roce 1849 v Anglii a následně pak v roce 1855 v USA. Jeho výroba se kolem roku 1860 přestěhovala do Čech a stříbřené sklo se začalo vyrábět v místních sklárnách, a to především v Jihlavě a Novém Boru, čemuž se v dané oblasti přizpůsobil celý sklářský průmysl. Mnoho let se sklářští mistři snažili vyrábět stříbřené sklo pomocí roztoků cínu, olova, bismutu, rtuti a jiných směsí.

Trvalo to až do roku 1849, kdy byla patentována přijatelná metoda výroby. Zpočátku se používal roztok rtuti, založený na technikách používaných při stříbření zrcadel. To se ale ukázalo jako nevyhovující. Nicméně název „Mercury glass“ se stále používá k popisu všech druhů stříbřeného skla. Každá sklárna měla svůj vlastní tajný a velmi střežený recept na výrobu roztoku stříbra.

Staré technologie v novém designu

VERREUM spojuje staré sklářské techniky používané v České republice již po mnoho století s návrhy současných předních českých designérů. „K založení značky VERREUM nás vedla vize prezentovat na českém i světovém trhu speciální technologii výroby skla - stříbření, a to na výrobcích, které vzniknou ve spolupráci s významnými českými i zahraničními designéry. Jako například studio Olgoj Chorchoj, Rony Plesl, Jiří Pelcl. V loňském roce jsme pak začali spolupracovat s Michaelem Koenigem a Sebastianem Herknerem z Německa a Arikem Levym z Izraele,“ říká vedoucí marketingového oddělení značky Kateřina Kocmatová. Značka se od počátku vzniku nezaměřuje na žádnou specifickou klientelu: „… klientem je každý, kdo má rád kvalitní české ručně foukané sklo,“ dodává Kateřina Kocmatová.

Glass is tomorrow

V lednu tohoto roku představilo VERREUM dvě nové kolekce váz a mís od českého designéra Ronyho Plesla a také rozšířenou kolekci Norma od Sebastiana Herknera. Uspět na světovém trhu s luxusním sklem je velmi obtížné. Jaké máte plány do budoucna? „V tomto roce plánujeme nové kolekce především ve spolupráci s Arikem Levym. VERREUM se vloni stal spoluorganizátorem mezinárodního projektu Glass is tomorrow, jehož cílem je zachování ruční sklářské výroby napříč Evropou. V lednu 2012 se v rámci tohoto projektu konal v Čechách workshop, který pořádal právě VERREUM a kdy do Čech přijeli přední evropští designéři a skláři,“ dodává Kocmatová.

Technologie výroby stříbřeného skla

Roztok stříbra se malým otvorem umístěným většinou ve spodní části výrobku vlije do vnitřního prostoru mezi stěnami skla. Výrobek se potom v místě otvoru upevní v malé míchačce, která rozlije roztok po celé vnitřní ploše. Zbytek roztoku stříbra se následně vylije, vnitřek vysuší a malý otvor přelepí uzávěrem. V minulosti býval tento uzávěr papírový, což nebyla příliš efektivní ochrana, protože se velmi brzy smyl. Později se začala používat skleněná nebo kovová zátka.

Foto: Verreum Zdroj: www.idealab.cz