Pod novou značkou "Hypoteční banka" a s novým logem vstoupí do roku 2005 Českomoravská hypoteční banka. Cílem této změny je posílit vnímání banky veřejností, a tak ještě více podpořit její silnou pozici na trhu.

S novou značkou je spojena také budoucí strategie Hypoteční banky. "Finance jsou vážná věc, ale právě proto bychom my bankéři měli být schopni vážnou atmosféru uvolnit a nabídnout zákazníkům pohodu při vyřizování hypotéky. Chceme být bankou nového typu," dodává Jan Sadil, generální ředitel Českomoravské hypoteční banky, a pokračuje: "Pokud jde o obchodní strategii, hypotéky jsme začali jako první v ČR poskytovat již před deseti lety a chceme být i nadále vnímáni jako experti na financování bydlení. Připravujeme nové typy a různé varianty splácení hypoték. Díky nim najdou tyto úvěry širší využití a stanou se pro klienty ještě dostupnějšími." Hypoteční banka bude nadále stavět především na své specializaci. Díky ní je schopna podmínky hypotečního financování nastavit individuálně - pro každého klienta zvlášť (podle jeho finančních možností, věku apod.), aniž by na něj kladla další požadavky, jako jsou vedení běžného účtu nebo pojistka od určité pojišťovny. Právě specializací se liší i od strategie mateřské ČSOB, která jako univerzální banka poskytuje hypotéky v rámci komplexního balíku služeb, a to především pro své stávající klienty. Značku, resp. slovní označení Hypoteční banka bude Českomoravská hypoteční banka užívat od 1. ledna 2005. V Obchodním rejstříku zůstane nadále zapsána pod svým původním názvem Českomoravská hypoteční banka, a. s. Nové logo se skládá ze značky Hypoteční banka a výrazného grafického symbolu znázorňujícího dům a stylizovanou postavu člověka. Logo je provedeno v kombinaci modré a zelené barvy. Je kratší, čitelnější a díky grafickému symbolu výraznější než logo dosavadní. Pobočky a kanceláře Hypoteční banky budou výrazně označeny a jejich vzhled se bude měnit postupně během 1. pololetí 2005. -ČMHB-