S cílem pomoci těm, kteří to opravdu potřebují, se letos již potřetí spojili velcí i malí hráči českého internetu i charitativní organizace. Konto BARIÉRY a Český národní registr dárců dřeně připravily příběhy o lidech, ke kterým nebyl osud zrovna nakloněn. Od 8. dubna můžete prostřednictvím internetu přispět libovolnou částkou konkrétním klientům Konta BARIÉRY či přispět na vyšetření dárců kostní dřeně. Stačí jen pár kliknutí. Všechny příběhy a další potřebné informace naleznete na www.internetpomaha.cz.

Tuto jedinečnou charitativní internetovou sbírku organizují Konto BARIÉRY a Český národní registr dárců dřeně za vydatné mediální podpory největších provozovatelů českého internetu, profesní asociace sdružující internetová média SPIR a mnoha menších společností.

"Pro Konto BARIÉRY se projekt stává tradicí. Pomohli jsme díky němu už šesti rodinám, ale hlavně tisíce lidí se prostřednictvím internetové sbírky dozvěděly, co je charita. A že se dá přispět rychle, účinně a adresně," říká Božena Jirků, ředitelka Konta BARIÉRY.

Od 8. dubna se mohou uživatelé českého internetu dočíst o životním příběhu Vojty (5), který od narození neslyší a potřebuje na výuku speciální počítač, Martina (10), který bojuje s dětskou mozkovou obrnou a v pohybu by mu pomohl elektrický vozík, a Kristýny (33), které kvůli svalové atrofii od 2 let ochabuje svalstvo, a aby se mohla samostatně pohybovat a dojíždět do zaměstnání, potřebuje lehký mechanický vozík. Dále mohou lidé přispět na vstupní vyšetření vzorku krve každého nového dárce kostní dřeně, které stojí 1 500 korun. Tuto částku nehradí stát ani zdravotní pojišťovny. Na příběhu Jitky, Kačenky či Dana je patrné, že nikdo nemůže tušit, kdy bude právě pro něj rychlé nalezení vhodného dárce dřeně životně důležité.

Podrobnosti naleznete na www.internetpomaha.cz.

„Pro Český národní registr dárců dřeně má tento projekt obrovský smysl hned nadvakrát. Prvním cílem je samozřejmě získat co nejvíce finančních prostředků, aby žádný odebraný vzorek krve od dobrovolného dárce nezůstal kvůli nedostatku financí nevyšetřen. Stejně významné je pro nás zviditelnění registru. Možná se díky tomuto projektu lidé začnou o registr dobrovolných dárců zajímat a stanou se na základě toho sami dárci kostní dřeně. Těch je stále ještě málo – pro každého čtvrtého hemato-onkologického pacienta se v registru žádný vhodný dárce nenajde…“ uvádí Daniel Pagáč, ředitel Českého národního registru dárců dřeně.

Jaké jsou konkrétní možnosti pomoci:

Vojtovi, Martinovi či Kristýně, kteří symbolizují činnost Konta BARIÉRY, lze pomoci odesláním libovolné finanční částky on-line platební kartou nebo bankovním převodem na sbírkový účet Konta BARIÉRY 17 111 444/5500 se speciálním variabilním symbolem pro Vojtu 301301, Martina 301302 a Kristýnu 301303. Podpořit všechny najednou je možné i roční dárcovskou SMS ve tvaru DMS ROK KONTOBARIERY na tel. číslo 87 777. Každý měsíc po dobu jednoho roku bude dárci automaticky odepisována 1 DMS v hodnotě 30 Kč. Konto BARIÉRY obdrží 27 Kč z každé DMS.

Přispět Českému národnímu registru dárců dřeně na vstupní vyšetření nových vzorků mohou lidé zasláním libovolné finanční částky on-line platební kartou nebo převodem na sbírkový účet registru 257983292/0300. Variabilní symbol je 301304. Podpořit vyšetření všech nových vzorků lze i dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOSTNIDREN odeslanou na tel. číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30 korun, Český národní registr dárců dřeně obdrží 27 Kč.

Vše bude probíhat v souladu se Zákonem o veřejných sbírkách.

Příspěvky je možné posílat od 8. do 14. dubna. Pokud přispějete po tomto datu, peníze samozřejmě připíšeme jednotlivým příběhům. Pokud se podaří získat více peněz pro Vojtu, Martina a Kristýnu, budou tyto prostředky rozděleny mezi další lidi s postižením, kteří pomoc potřebují.