Vztah mezi výstavbou a ekologií je naprosto zásadní, vždyť celosvětově se více než 40% vyprodukované energie spotřebuje na provoz budov, a to především na jejich vytápění. S touto myšlenkou se největší světový výrobce stavebních izolací z kamenné vlny, společnost Rockwool, snaží všemi způsoby prosazovat a popularizovat výstavbu ekonomicky i ekologicky efektivních nízkoenergetických budov také v České republice. Soutěž "ROCKHOUSE – ČESKÝ NÍZKOENERGETICKÝ DŮM ROKU 2007", vyhlášená pro studenty vysokých škol, odbornou i laickou veřejnost, je toho příkladem.

ROCKHOUSE vstoupil do druhého ročníku! První ročník soutěže ROCKHOUSE završila v květnu výstava soutěžních prací v budově Vysokého učení technického v Brně. Bylo to zakončení na správném místě, protože vítězem soutěže za rok 2006 se stal právě student brněnské fakulty architektury VUT Tomáš Hlavsa. Veřejnosti se jeho architektonicky i technicky vyvážený projekt nízkoenergetického rodinného domu spolu s ostatními soutěžními pracemi představil také na 12. Mezinárodním stavebním veletrhu IBF v Brně ve dnech 17.-21. dubna 2007. Výstava byla součástí expozice Rockwool, a.s., v hale B. Při vernisáži 18. dubna byl zároveň vyhlášen druhý ročník soutěže „ROCKHOUSE – ČESKÝ NÍZKOENERGETICKÝ DŮM ROKU 2007“.

Vyhlašovatel soutěže a zainteresovaná ministerstva budou také letos usilovat o co nejširší popularizaci nízkoenergetické výstavby mezi odbornou veřejností i soukromými stavebníky. Výrazný prostor dostanou studenti vysokých škol stavebního zaměření. Za vydatné pomoci a odborné podpory České komory architektů a Obce architektů jsou pro ně připraveny semináře k problematice zlepšování tepelněizolačních vlastností budov, minimalizace tepelných ztrát a celkového snižování energetické náročnosti bydlení. Své zkušenosti s projektováním nízkoenergetických obytných domů a veřejných budov předají studentům zkušení architekti a projektanti. Motivací k účasti v soutěži by pro nastupující generaci měla být i finanční dotace vyhlašovatele soutěže Rockwool a.s. ve výši 100 tisíc Kč, o niž se studenti mohou utkat s renomovanými ateliéry, architekty a staviteli. Jak dokázal vítěz loňského ročníku Tomáš Hlavsa, studenti nejsou bez šance! Právě proto, že se dokáží oprostit od zaužívaných metod a zužitkovat poznatky o moderních, ekologicky šetrných technologiích, čímž posouvají bytovou výstavbu do nových dimenzí.

Soutěžní podmínky

S respektem k profesnímu vytížení všech potenciálních účastníků byl pro druhý ročník soutěže ROCKHOUSE prodloužen termín uzávěrky, a to do 31. ledna 2008. Po tomto datu bude přihlášené soutěžní práce odborná porota posuzovat především z hlediska vhodnosti a rozsahu použití izolačních systémů a materiálů Rockwool a dále podle celkové energetické potřeby domu v našich klimatických podmínkách. Důležitým kritériem bude samozřejmě také to, jak se tyto funkční prvky podaří tvůrcům skloubit s výsledným vzhledem domu a jeho zakomponováním do krajiny. Kromě kategorie Projekt je ještě připravena zvláštní cena poroty s dotací 50 000 Kč pro již realizovanou stavbu, která díky promyšlenému projektu šetří energie i životní prostředí.

Porota pro ROCKHOUSE 2007

Stavební dokumentace, které budou svým charakterem odpovídat zadání, vyhodnotí odborná porota ve složení: Ing. Martina Pásková, Ph.D. - Ministerstvo životního prostředí ČR, Akad. arch. Šimon Caban – architekt, režisér a scénograf, Ing. arch. Oleg Haman - Obec architektů, doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc. - VUT Brno, prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc. - ČVUT Praha, Ing. arch. Josef Smola – místopředseda občanského sdružení Centrum pasivního domu a Ing. Petr Stejskal – Rockwool, a.s. Oceněné práce budou prezentovány v celostátním odborném tisku, ve firemních materiálech Rockwool, a.s, na webových stránkách společnosti, na stavebních veletrzích a významných oborových akcích.

Současný trend v Německu, Rakousku a dalších vyspělých evropských zemích jednoznačně směřuje k úsporám energií a ochraně přírodních zdrojů, což do značné míry závisí na rozvoji nízkoenergetické výstavby. Také u nás se tyto snahy v blízké budoucnosti projeví daleko výrazněji v návaznosti na rostoucí ceny energií a na unifikaci evropských předpisů. Již v předstihu chce Rockwool, a.s., soutěží ROCKHOUSE 2007 podpořit takové projekty, které ekologická a ekonomická hlediska zohledňují, a přitom vytvářejí svébytnou moderní českou architekturu.

Zdroj: Rockwool, a.s.