BLOWER-DOOR TEST

Důležitá pro správné fungování budovy je i její vzduchotěsnost, protože případnými netěstnostmi uniká nekontrolovaně drahocenné teplo. Proto je mimo jiné povinnou součástí žádosti o dotaci na výstavbu energeticky šetrného domu doklad blower-door testu s hodnotou n50 0,6 l/h. Na to, aby testem dům neprošel, stačí minimální chyby při provádění (resp. návrhu) stavby, typicky se jedná o návaznost oken na zdivo, může se ale také jednat o porušení konstrukce samotné, to je typické u nekvalitně prováděných dřevostaveb. Ty difuzně uzavřené totiž využívají parotěsnou zábranu, při jejímž porušení dochází k degradaci konstrukce, proto je při výběru dodavatele dřevostavby třeba dbát na jeho reference. A pozor – nepleťme si difuzní uzavřenost a otevřenost se vzduchotěsností – i difuzně otevřené konstrukce musí být vzduchotěsné.

KOMPLEXNOST

Provádění energeticky úsporných staveb je vůbec velké téma, on totiž velmi často narazí na nekvalitní práci stavebník i při realizaci „běžného“ domu, jenže právě například v souvislosti s blower-door testem ukazuje praxe, že sebemenší chyba se tvrdě vrátí v číslech. Problém je i v současném stavu trhu, kdy poptávka převyšuje nabídku, respektive schopnost firem realizovat rodinné domy, proto staví, kdo má ruce a nohy, a podle toho to občas vypadá. Cílem je, aby stavební systém, ze kterého je dům realizovaný, byl tedy pokud možno co nejjednodušší a dořešený komplexně. To znamená, aby na základní tvarovky navazovaly ty doplňkové, které mají principiálně dořešené konstrukční detaily, a je tak riziko vzniku chyby eliminováno na minimum.

REKUPERACE

Jedním z požadavků na udělení dotace na výstavbu energeticky šetrného domu je instalace rekuperačního zařízení, respektive nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla. Právě rekuperační jednotky, respektive rozvody větrání jsou věcí, které se řada investorů bojí kvůli komplikovanosti a ceně, počítat musí i s údržbou zařízení atd. Asi nejpoužívanější je systém řízeného rovnotlakého větrání s rekuperací. Kromě kruhových těsných plechových rozvodů pod stropem objektů je možné použít ploché podlahové rozvody, které je možné umístit i v minimálních dutinách snížených sádrokartonových podhledů.

Filtry v jednotce jsou děleny do několika kategorií, pro rodinné domy s běžným provozem (například zde není silný alergik) se používají filtry s označením G4, mimochodem jejich výměna vyjde řádově na stokoruny za rok.

Dotační program nicméně nedefinuje, že dům musí být osazen centrální jednotkou s rozvody, mluví pouze o minimální účinnosti. V loňském roce jsme sledovali stavbu pasivního domu poblíž Prahy, kterou jsme přinášeli každý měsíc v seriálu, a jak pravidelní čtenáři vědí, dům byl osazen speciálními okny od značky Internorm, která mají v rámech osazeny malé decentrální větrací jednotky, přičemž dům splnil podmínky dotačního programu.