V poslední době si můžeme všimnout, že na mnoha místech jsou postaveny a dále se staví nové fotovoltaické elektrárny. Zájem o investování v této oblasti je podpořen zejména vysokými výkupními cenami elektřiny vyrobené ze slunečního záření pomocí fotovoltaického zařízení. Takto vyráběnou elektřinu lze nyní u nově postavených zařízení v roce 2008 dodávat do veřejné sítě za 13,73 Kč za 1 kWh a distribuční společnosti jsou povinny, při splnění předepsaných podmínek dodavatele dle zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, ji za tuto cenu vykupovat. Výkupní ceny vyhlašuje každý rok Energetický regulační úřad (ERÚ).

Můžeme mít vlastní

Malou fotovoltaickou elektrárnu si však můžeme nechat postavit i doma nebo na chatě, abychom například nemuseli budovat drahou elektrickou přípojku anebo do budoucna lépe odolávali neúměrným cenám elektřiny od monopolních výrobců a dodavatelů elektřiny.

To, že lze tímto způsobem vyrábět elektřinu, bylo dáno objevením fotovoltaického jevu v roce 1839 Francouzem Antoinem Césarem Becquerelem.

Autor: archiv První fotovoltaický článek se podařilo vyrobit již v roce 1954, ten se neustále zdokonaluje a snahou výrobců je zlevnění jeho výroby a zvýšení účinnosti, která dnes přesahuje u nejlepších, ale velmi drahých monokrystalických fotovoltaických panelů používaných na družicích a orbitálních stanicích 25 %.

Dnes již v praxi běžně používané fotovoltaické panely polykrystalické a monokrystalické mají účinnost přeměny při výrobě elektřiny okolo 15 až 20 %. Dalším typem fotovoltaických článků založených na křemíkové bázi jsou amorfní články, které jsou výrobně nejlevnější, ale jejich účinnost je udávána od 4 do 8 %.

Jak to funguje?

Fotovoltaické zařízení je zpravidla tvořeno fotovoltaickými články, jenž jsou mezi sebou propojeny a skládány do tzv. fotovoltaických panelů (modulů), dále je jeho součástí měnič, který nám přeměňuje stejnosměrný proud na střídavý, pokud potřebujeme proud na pohon běžných domácích elektrospotřebičů, či dodávat ho do rozvodné sítě. Případně jsou jeho další částí místo měniče akumulátory, které lze nabíjet pomocí stejnosměrného proudu, a můžeme pak být zcela nezávislí na dodavateli elektřiny (tzv. ostrovní systém). Aby vše správně a automaticky fungovalo, je nedílnou částí také zařízení měření a regulace a patřičné elektrické rozvody.

Jak nám pomůže sluneční fotovoltaické zařízení uspořit energie v domácnosti? Konkrétní výši úspor ovlivní cena elektřiny, kterou v domácnosti používáme a dále vynaložené finance na pořízení fotovoltaického zařízení.

Kam je umístit?

Autor: archiv Platí téměř stejné zásady jako pro teplovodní sluneční kolektory, a to, že nejlepší je sluneční kolektory umístit na jižně orientované nezastíněné střechy se sklonem 30o až 50o. Ideální sklon je 45o. Pokud je orientace či sklon střechy nevhodný pro montáž panelů, lze je instalovat na vhodné konstrukci v blízkosti domu nebo na plochou střechu domu. Při umístění fotovoltaických panelů je třeba brát zřetel na konfiguraci terénu, případně na okolní stavby, aby panely nebyly zastíněny.

Kolik jich je potřeba?

Návrh fotovoltaického zařízení by měl provádět projektant elektroinstalace. Ten by měl podle našich požadavků, finančních možností, klimatických podmínek a technických možností navrhnout sluneční fotovoltaické zařízení o potřebném elektrickém výkonu, který je závislý hlavně na velikosti instalované plochy panelů. Na 1 kWP instalovaného výkonu potřebujeme cca 10 m2.

Na kolik nás přijde?

Pokud se rozhodnete pořídit si fotovoltaické zařízení pro váš dům nebo byt, počítejte s částkou cca 120 až 180 tisíc korun na 1 kWP instalovaného výkonu. Tuto cenu ovlivní zejména typ použitých fotovoltaických panelů a složitost připojování na stávající rozvody elektroinstalace a také případná potřeba akumulátorů.

S dotací nelze počítat. Tu na instalaci domácího fotovoltaického zařízení nelze v současné době získat. Máme však možnost při splnění předepsaných podmínek dodávat proud do veřejné sítě za výkupní ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem (ERÚ).

-Lubomír Klobušník, energetický poradce sdružení ECČB-Foto: www.profimedia.cz