Noční můře zvané exekuce jsme se již trochu věnovali, samozřejmě je nejlepší nenechat k ní vůbec dojít, ale pokud už se do dluhů zamotáme, je důležité být si jich vůbec vědom, být si vědom nebezpečí hrozící exekuce a toho, že nám taková možnost velmi reálně a v blízké době hrozí. Častý scénář je ten nejméně účinný - totiž že neplatím, nikomu to neříkám, věřitele nekontaktuji, upomínky vyhazuji nepřečtené a potom jdu hledat peníze za podvodníkem, lichvářem a nechám se jím podvést. Důležité je naopak stále kontrolovat své finance a závazky, vždyť jde o mě, můj majetek, moje bydlení. Vhodné je tedy nezapomínat:

1. Číst upomínky, dopisy, soudní obsílky - přebírat poštovní zásilky! Chodit k soudnímu jednání. Kdo je připravený, může se lépe bránit. Až bude stát exekutor na prahu, bývá pozdě.

2. Dlužit a dělat "mrtvého brouka", přináší jediné - jakmile věřitel získá vykonatelné soudní rozhodnutí, určitě k exekuci dojde.

3. Podle zákona se dlužník (povinný) o nařízení exekuce má dozvědět jako poslední účastník řízení. Předem nikdo dlužníka o exekuci tedy neinformuje - věřitel, soud ani exekutor.

4. Když už je exekutor v bytě, lze si stěžovat na jeho nevhodné chování, na podjatost, na to, že zabavuje majetek, který vám nepatří, a na další věci - ale to všechno budete muset prokázat! A většinou v takové situaci budete bez svědků a navíc velice rozrušeni - v klidu určitě nezůstanete, když vám někdo přijde domů zabavit majetek nebo i střechu nad hlavou.

5. Zkontrolovat exekutora. Exekutor se musí na požádání prokázat služebním průkazem a pověřením podepsaným exekutorem. (Soudní exekutor totiž osobně vůbec nemusí přijít - exekucí, za jejíž průběh zodpovídá, může pověřit zaměstnance exekutorské firmy.) Ihned na prahu chtějte vidět služební průkaz a další dokumenty! To znamená v klidu zkontrolujte služební průkaz, občanský průkaz, soudní usnesení o nařízení exekuce a exekuční příkaz s kulatým razítkem a podpisem exekutora. Potřebné údaje si zapište.

6. Zajistit si svědky. V případě podezření, že by mohlo jít o falešného exekutora, nebo jiných pochybností rozhodně zavolejte policii. Budete ve stresu a nenajdete její číslo? Pamatujte si jenom číslo telefonu 158. Chtějte asistenci policie, budete mít svědky, kdyby došlo k čemukoliv - například se úředníci exekutora chovali nevhodně, zabavovali majetek, který vám nepatří a tak dále.

500/2004 Sb. Správní řád § 115 Zastavení exekuce

Exekuční správní orgán prováděnou exekuci na žádost nebo z moci úředního usnesení, proti kterému se nelze odvolat, zastaví, jestliže:

a) po nařízení exekuce povinnost zanikla b) po nařízení exekuce zaniklo právo provádět exekuci nebo byl zrušen exekuční titul, který je podkladem pro exekucic) o zastavení exekuce požádal ten, na jehož žádost podle § 110 písm. b) a c) byla nařízenad) průběh exekuce ukazuje, že by její pokračování bylo spojeno s mimořádnými nebo nepoměrnými obtížemie) se zjistí, že exekuce byla nařízena k vymožení neexistující povinnosti nebo vůči neexistujícímu povinnémuf) provedení exekuce je nepřípustné, protože před jejím nařízením existoval důvod, pro který exekuci nebylo možno provést, nebog) je provedení exekuce nepřípustné, protože po jejím nařízení nastal jiný důvod vyplývající ze zvláštního zákona nebo stavu věci, pro který ji nelze provést.

Příště se trochu zaměříme na to, co dělat, když exekutor začne zabavovat věci, které vám nepatří. A kdy na exekutora neplatí, když mu říkáme, že tohle všechno je manželky?

-ag-Foto: www.profimedia.cz