Přání postavit si dům v Praze bylo finančně nereálné a především cena stavebních pozemků měla za následek „exodus“ z hlavního města do příměstské lokality. Zakoupený pozemek jižně od Prahy o rozměrech cca 15,5 x 80 m a jižním sklonu 6° byl využíván pro rekreaci a stála na něm podsklepená chata s obytným podkrovím.

Skromný, ale účelný

Dané regulativy připouštějí výstavbu pouze dvoupodlažních domů pro trvalé bydlení, jejichž zastavěná plocha nepřesáhne 20 % velikosti pozemku. Chatová oblast je charakteristická úzkou proporcí pozemků s velkými zahradami se zachovalými vzrostlými stromy. Umístění domu na pozemku se volně přizpůsobuje urbanismu okolní zástavby. Dům je odsazen od hranice pozemku zhruba o 7 m. Plochu mezi domem a oplocením vyplňuje betonová platforma, která slouží jako zpevněná plocha pro parkování dvou vozů. Podlouhlá půdorysná stopa domu o rozměrech 6 x 15 m reflektuje protáhlý tvar pozemku při zachování požadovaných odstupových vzdáleností.

dřevostavba

Omezený rozpočet stavby měl zásadní vliv na dispoziční řešení. Již od fáze návrhu bylo zřejmé, že výstavba bude probíhat svépomocí a subdodávky budou použity pouze na speciální části projektu. Každý metr čtvereční podlahové plochy musel být maximálně využitý. Dispoziční rozvržení dvoupodlažního domu vychází z obvyklého konceptu, obytné přízemí a ložnicová část v patře. Přízemí je pojato jako spojitý prostor rozšiřující se do zahrady, vymezený vstupními dveřmi a prosklením jižní fasády. Svažitost pozemku se projevuje v interiéru přízemí. To je pomocí vyrovnávacích stupňů děleno na jednotlivé funkční zóny. V nejvyšší úrovni se nachází hlavní vstup s halou a schodištěm, v prostřední kuchyň s jídelnou a v té nejnižší pak obytný prostor. Celý prostor zakončuje krytý venkovní prostor tzv. „Salla terrena“, pojítko mezi interiérem a exteriérem. Prostor dvouramenného schodiště, umístěného na východní fasádě, je možné zcela uzavřít pomocí posuvných stěn. V patře jsou navrženy dva dětské pokoje, ložnice rodičů, pracovna, šatna, společná koupelna a samostatné WC.

Dřevo - jasná volba

Rozhodnutí realizovat dům jako dřevostavbu je vyústěním několika faktorů. Ten hlavní byla vlastní zkušenost architekta ze studijního pobytu ve Skandinávii a fakt, že rodina vlastní lesy v Moravskoslezském kraji, kde roste kvalitní horské dřevo.

Objekt je koncipován jako nízkoenergetická dřevostavba vytápěná tepelným čerpadlem vzduch-voda, v přízemí instalované podlahové topení v patře doplňují deskové radiátory. Větrání objektu zajišťuje rekuperační jednotka. Konstrukce domu je navržena jako fošnová se záklopem z OSB desek na vnitřní straně s vloženou tepelnou izolací. Fasádu tvoří překládaný prkenný obklad z modřínových nehoblovaných prken, ochráněný proti povětrnostním podmínkám lazurovacím nátěrem světlé barvy. Strukturu překládané fasády člení okna z exaktních hliníkových profilů zčásti ve fixním provedení. Pultová střecha je řešena jako dvouplášťová provětrávaná se střešní krytinou z asfaltových pásů.

Celková užitná plocha domu činí 137 m², obestavěný prostor 537 m³.

  • Text: Ing. arch. Dušan Řezáč
  • Foto: Ing. arch. Martin Kocich