Čestný dvůr je nádvoří uzavřené ze tří stran křídly budovy, čtvrtá strana naproti hlavnímu průčelí je uzavřená zdí nebo ozdobnou mříží.