Ufo na nábřeží

Štýrský Hradec je druhé nejrozlehlejší město sousedního Rakouska. Se čtvrt miliónem obyvatel a rozlohou zhruba 126 km2 ale patří spíše k menším městům.

Přirozeným městským ohniskem je Kunsthalle: rozlehlý výstavní komplex od architektů Petera Cooka a Colina Fourniera. Bradavičnatá améba, která uvnitř skrývá přehlídku precizních stavebních technologií, perfektním pohledovým betonem počínaje a speciálními obklady konče, navazuje na rekonstruovanou industriální stavbu z roku 1847. Samotný prostor galerie je členěný do několika prostorů: na vrcholu je pak elegantní podlouhlá, až funkcionalistická prosklená vyhlídka. Silný prostorový koncept vznikl během architektonické soutěže v dubnu 2000.

Tradice štýrské architektury

V záplavě moderní sofistikované architektury není místní Kunsthalle nijak osamocená, už od šedesátých let 20. století se „štýrská škola“ výrazněji prosazuje v celoevropském kontextu: tvorba architektů, jako jsou například Klaus Kada, Bernhard Hafner, Volker Giencke, Günther Domenig nebo Karla Kowalski, je dnes všeobecně známa i za hranicemi Rakouska. Podle specializovaných průvodců vzniklo jen za poslední desetiletí v Štýrském Hradci kolem pěti set novostaveb, nejen financovaných městem, ale i řada bytových projektů a zajímavých rekonstrukcí.

Ufo na řece

V centru Štýrského Hradce, nedaleko od Cookovy a Fournierovy Kunsthalle, je uprostřed řeky Mur umístěna stavba amerického architekta Vicca Accontiho. Za pozornost stojí i rozlehlý areál místní Technické univerzity (2000) od Floriana Rieglera a Rogera Rieweho, Michaela Szyszkowitze a Karly Kowalski.

Navštivte Štýrský Hradec na www.graz.at.

-var- Foto: autor a archiv města