Jistebnická tvrz Autor: Stanislav Šumbera Autor: Stanislav Šumbera

Historií je tato oblast přímo políbená. Stvořil ji mocný rod Vítkovců, zde především jeho rožmberská odnož. A tak byla také vybudována v polovině 13. století poměrně rozsáhlá gotická tvrz. Dnes je však znamením devastujícího úpadku na tváři jinak krásné Jistebnice a spolu se zámkem, rozsáhlým parkem a rybníkem těžkým břemenem majitele, který si s tímto majetkem, získaným v restituci, neví rady.

Zrození tvrze

Rožmberkové už od počátku zrození tvrze věděli, že jde pouze o víceméně hospodářský objekt. Stala se sídlem purkrabího. Ten tu však dlouho nepobýval, jeho páni Jistebnici prodali, majitelé se střídali a nikdo tvrzi příliš zájmu nevěnoval. A tak se není co divit, když v roce 1537 městečko připadlo městu Tábor, byla tvrz již neobývaná a částečně zpustlá. Nikdo se již neunavoval jejími opravami, naopak dočkala se i částečného zbourání, zbyly pouze zdi.

K změně však došlo koncem 17. století, kdy Jistebnici získali Lobkowiczové. Ti se rozhodli, že tvrz znovu přivedou k životu. Z doby gotické se dochovaly dvě půlválcové nárožní bašty, mezi ně bylo postaveno jednopatrové křídlo a v něm pravděpodobně bydlel lobkowiczký hejtman.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Během 18. století byla využita zachovaná stará hradba a k ní byla přistavěna sýpka. Snad ještě z gotické doby přežila bašta na nádvoří, která sloužila jako vězení. Stojí na západním konci dvora, nejspíše v těchto místech byl původní vchod do tvrze. Koncem 19. století toto panské sídlo obýval správce velkostatku, byly zde zřízeny kanceláře a archiv panství. V roce 1829 Jistebnici převzala do své péče šlechtická rodina Nádherných z Borutína.

Jistebnická tvrz byla i nadále hospodářským centrem. Rodina Nádherných obývala nejprve Starý zámek na náměstí, nazývaný také Vlašský dvůr po pozdějších majitelích, italských bratrech Michalovi a Janu ze Sonethu (postavený v 16. století Martinem Vančatem z Vratkova), pak si ale nechala postavit nové sídlo. V parku na okraji Jistebnice vyrostl v 80. letech 19. století Nový zámek postavený ve stylu anglické novogotiky.

V roce 1932 prodal Konstantin Nádherný jistebnický velkostatek Janu Štenglovi, inženýrovi z Prahy, za 3 330 korun, a dům na Královských Vinohradech v Praze.

Jistebnická tvrz Autor: Stanislav Šumbera Autor: Stanislav Šumbera

Jan Štengl už po třech letech zjistil, že s koupí velkostatku se poněkud unáhlil a v roce 1935 jej prodal manželům Robertovi a Růženě Scholleovým z Prahy.

Ti však v souvislosti s politickými událostmi po druhé světové válce emigrovali do Jižní Ameriky. Jejich majetek byl místním národním výborem konfiskován.

Nový zámek měl sloužit jako bytový dům pro řadu rodin, ale nakonec se v roce 1950 i s přilehlým parkem dostal do rukou československé armády. Jiný byl osud Jistebnické tvrze. Bylo rozhodnuto, že se změní pro potřeby průmyslové výroby. Přibyly i jednoduché velmi neestetické užitné budovy, které značně narušily historickou podobu objektů. Vyráběly se zde hřebeny, letlampy a kovosoučástky. Byly zde umístěny i kanceláře jednotného zemědělského družstva.

Novodobý příběh

Po roce 1989 v rámci restitucí byl vyhledán dědic majetku. Petru Schollemu byl navrácen velký majetek. Anglický park s Novým zámkem, oborou a rybníkem a Jistebnickou tvrzí.

Starý zámek, který patří obci Jistebnice, se dočkal obnovy. Část objektu je využívána lékaři, dále je zde galerie – pamětní síň místního rodáka malíře Richarda Laudy, v hospodářském zázemí se usadili jistebničtí skauti, kteří si budovu opravují a budují si zde klubovny.

Jistebnická tvrz Autor: Stanislav Šumbera Autor: Stanislav Šumbera

S budovami a pozemky patřícími Scholleovým vrácenými v restituci si však současný majitel neví rady. Uvažuje o prodeji, dokonce se nemovitosti ocitly v pořadu České televize – Památky na prodej, ale do současné doby se mu to nepodařilo. Zámek je sice v relativně dobrém stavu, díky péči československé armády byly zachovány především novogotické interiéry, v nepoměrně horším stavu je však tvrz. Za drátěným plotem vidíme zachované bašty a křídlo mezi nimi, ale samozřejmě s opadanými omítkami, zničenou sýpku, zbouraný pivovar, nefunkční neuvěřitelně ošklivé zbytky továrních budov vestavěných k nádvorní zdevastované gotické baště. Před několika lety se sice objevil projekt na záchranu památky, ale nenašly se peníze na jeho uskutečnění. Prozatím si v části tvrze buduje Petr Scholle byt, na víc jeho finanční prostředky nestačí.