Slavná minulost

V roce 1672 zde postavil slavný barokní architekt Antonio della Porta pro panský rod Lobkowiczů pivovar. I když tato zajímavá budova prošla v polovině 19. století výraznou úpravou, zůstala zachována jako dvoupatrová stavba obdélníkového půdorysu se zajímavým klenutím stropů a průčelími zakončenými štíty.

Sestup ze slávy

V této podobě přečkala i 20. století, ale po sametové revoluci se její osud změnil. Nikdo o pivovar, v němž se už léta pivo nevařilo, neměl zájem. Nakonec ho koupil v roce 2000 americký občan z Texasu John D. Bailey, který tvrdil, že rekonstruoval už řadu historických staveb v Evropě. Jenže po deseti letech jeho péče vypadala kdysi chlouba Roudnice hůře a hůře. Přestože Bailey prohlašoval, že do oprav pivovaru vložil již 5 milionů korun, nebylo to nikde vidět.

ČTĚTE TAKÉ:

Největší ránu barokní stavbě, jež se stala nemovitou památkou chráněnou Státním ústavem památkové péče už v roce 1958, však zasadilo samotné město Roudnice nad Labem v roce 2010. Páni radní se rozhodli obejít majitele, což jim zákon v případě ohrožení umožňoval, a z důvodu, že by padající tašky či zdivo mohly zranit náhodné chodce, nechali strhnout historickou střechu. Byla sejmuta střešní krytina a byl demontován krov. Byly vyřezány nosné a spojné trámy, takže pivovaru hrozilo i zřícení obvodových zdí. Tehdy začalo pivovaru jít skutečně o život.

Cesta k záchraně

O jeho záchranu se rozhodlo bojovat občanské sdružení Esprit, které vytvořilo petici proti zbourání historicky cenné stavby. Tehdy se proslýchalo, že město chce budovu nechat strhnout a na jejím místě postavit garážový betonový dům, který by zcela jistě znehodnotil pohled na zámecký kopec, na jehož úpatí pivovar prozatím ještě stojí.

V roce 2012 nakonec Američan John D. Bailey o svůj majetek exekučně přišel a město koupilo v dražbě památku zpět. Nyní se začalo starat, jak ji zachránit před zřícením, stejně se však ještě déle než rok táhly plány na její záchranu. V současné době se začalo s provizorním zastřešením a Roudnici se podařilo získat 400 000 korun od Ministerstva kultury ČR z havarijního programu. Jen trochu více fantazie a dokázali bychom si tento prostor představit v jeho plné kráse. Dnes se však bývalý barokní pivovar doslova rozpadá před očima kolemjdoucích. Město sice tvrdí, že se o jeho záchranu postará a nyní právě čeká na vypracování plánu na rekonstrukci objektu, ale prozatím se již roudnický pivovar dostal na seznam nejohroženějších nemovitých památek okresu Litoměřice.