Při nákupu chaty či chalupy platí téměř shodná pravidla jako při pořizování rodinného domu. Je nutné zkontrolovat právní náležitosti, případná věcná břemena, technický stav objektu i vlídnost sousedů. Co se týče technického stavu, nároky kupujících nebývají tak vysoké jako při koupi domu určeného k celoročnímu obývání. Optimistická věta "To opravíme!" však může předznamenat obří budoucí náklady. Už třeba jen proto, že cena stavebních materiálů v posledních týdnech narostla do abnormální výše. Určitě se proto vyplatí přizvat si k prohlídce odborníka, který bude schopen posoudit statiku, vlhkost zdiva i stav rozvodů a odhadnout reálnou výši nákladů na nutné opravy.

Lokalita je u rekreačních objektů klíčová. Určitě uvítáme, pokud bude blízko možnost koupání, na druhé straně ale musíme zvážit i riziko povodní. U nemovitostí v 2. a 3. záplavové zóně se nám pojištění prodraží o rizikový příplatek, v zóně čtvrté bude chata prakticky nepojistitelná.

Pak je tu takový jeden zvláštní fenomén. Některé chatky dodnes stojí na obecních pozemcích, a majitelé tedy mají v soukromém vlastnictví jen stavbu, nikoli pozemek. V inzerátech to většinou poznáte podle toho, že se metráž pozemku shoduje s rozlohou zastavěné plochy. Cena za takovou chatu také bývá o poznání nižší, než kdybyste ve stejné lokalitě kupovali obdobnou stavbu i s pozemkem. V těchto případech je potřeba si uvědomit, že se koupě chaty může protáhnout, protože vlastník pozemku (ať je to obec, nebo jiný veřejný orgán, případně i soukromý vlastník lesa atd.) má ke stavbě předkupní právo. Smlouva s vámi nabízenou cenou tedy nejprve bude zaslána jemu; pokud ji během tří měsíců nepřijme, můžete chatu koupit vy. Lhůta se zkrátí jen v případě, že se dotyčný vlastník pozemku předkupního práva písemně vzdá.

(Zdroj: Reality Muzejka)

Stejný postup bude platit také naopak. Pokud se vlastník pozemku pod vaší chatou bude chtít tohoto kusu půdy zbavit, nejprve ho musí nabídnout ke koupi vám jako vlastníkovi chaty. Zatímco obce takové pozemky obvykle prodávají za symbolickou cenu, u soukromých vlastníků se můžete dočkat nemilého překvapení v podobě částky, na kterou nedosáhnete. Některé instituce jako Lesy ČR se zase pozemku zbavovat hned tak nebudou, protože chtějí mít kontrolu nad tím, zda kolem chaty neničíte přírodu. Romantické posezení u táboráku se nejspíš konat nebude.

Důležité je také vědět, jak jsou řešena práva k příjezdové cestě. Prodávající může mít cestu ve svém vlastnictví, nebo na ní být zapsán jako věcné břemeno. Jindy má na příjezdové cestě břemeno soused, kterému tím pádem musíte umožnit vjezd k jeho chatě a nestát mu v cestě zaparkovanými vozidly. V chatařských osadách pak mohou být i zvláštní pravidla, která je třeba v rámci zachování dobrých sousedských vztahů respektovat. Chataři se také mohou dělit o poplatky za vodu a svoz odpadu, čímž vzniká povinnost přispívat do společného fondu.