K čemu je dobré prořezávání?

Pokud nebudete v průběhu času meruňku kultivovat, velmi se vám rozvětví. To má negativní důsledky, protože větve, které jsou plodonosné, začnou usychat. Ve výsledku se tak úroda sníží, byť se strom bude opticky zvětšovat.

Právě řez meruněk podporuje vyšší a lepší úrodu. Dále zlepšuje životnost a zdravotní stav ovocného stromu. V neposlední řadě takto upravené stromy často vypadají esteticky lépe.

Žádoucí jsou dva řezy

Meruňky je vhodné prořezávat dvakrát ročně, a to na jaře a v létě.

Jarní řez se provádí na přelomu dubna a května. Jde o tzv. výchovný a udržovací řez. Pokud jde o první jarní řez nově vysazených stromků, je cílem založit korunku. U starších kousků odstraňujte nemocné a suché větve.

O pár měsíců později, konkrétně od poloviny června a dál, je třeba provést řez letní. Zde je cíl trošku jiný, a to zajistit růst nových plodonosných větví. Nezapomeňte řezné rány vždy ošetřit, a to zahlazením ostrým nožem a natřením stromovým balzámem nebo štěpařským voskem.

Jak na korunu?

Koruna se upravuje v závislosti na stáří meruňky. Pokud máte ovocný strom čerstvě koupený, zastřihněte rostlině kmínek tam, kde chcete, aby nasadila korunu, orientačně ve výšce kolem metru a půl. Zároveň vypěstujete kostru koruny stromu, kterou by měly tvořit tři až pět větví.

Druhý rok by vám z místa řezu měly vyrůst až tři nové větve, které je třeba lehce zkrátit. O rok později pak zastřihněte loňské větve. Zároveň však hlavní větev nechejte o něco delší. V tento okamžik už byste měli mít kvalitní korunu, kterou budete v následujících letech pouze kultivovat. Po zásahu by měly být jasně identifikovatelné tři až pět hlavních větví, které vytvoří kostru koruny.

Zdroje: ireceptar.cz, skrblik.cz, abecedazahrady.cz