Epoxidové a polyuretanové pryskyřice

speciální superrovná podlaha Autor: archiv K surovinám, které tvoří základ pro lité podlahy, patří také chemické materiály, především hmoty na bázi epoxidových pryskyřic. Nejčastěji jsou to nízkomolekulární epoxidové pryskyřice smíchané v předepsaném poměru s tvrdidlem, následně vytvrzené polyadiční reakcí. Výsledná pochozí vrstva se vyznačuje velmi vysokou odolností vůči chemickému i mechanickému namáhání, a je také absolutně nenasákavá. Materiál lze upravit i z hlediska estetických i praktických vlastností. Pro zmírnění původního, spíše průmyslového vzhledu je možné hmotu probarvit či oživit přimícháním barevných chipsů. Přídavek křemičitého písku zajistí protiskluzovou úpravu, podle požadavků zákazníka lze použít i podlahu s antistatickým provedením a podobně. Výsledný povrch je nenáročný na údržbu, díky své hladkosti se snadno čistí.

Autor: archiv Litá podlahovina tohoto typu se aplikuje bez dilatačních spár v tloušťkách vrstvy zpravidla 2 až 4 mm, její životnost se shoduje s životností celého objektu. Vybrané systémy, tvořící po zředění vodou emulzi, je možné aplikovat i na podklad s vyšší než obvyklou čtyřprocentní zbytkovou vlhkostí (zde cca i 8 %). Pokud jde o lité podlahy na bázi polyuretanových pryskyřic, jde vždy o dvousložkové materiály. Jejich základem je polyetherová nebo polyesterová pryskyřice s příměsí tvrdidel. Základní složkou těchto tvrdidel jsou izokyanáty. Stejně jako hmoty na bázi epoxidů, i tyto materiály vytvrzují polyadicí, jako další materiály pro lité podlahoviny se vyznačují minimálním vnitřním pnutím a nepatrným objemovým smrštěním, takže zde také odpadá vytváření dilatačních spár. Životnost, mechanické a chemické estetická stěrka - různá kombinace barev Autor: archiv vlastnosti i estetický vzhled jsou srovnatelné s materiály na bázi epoxidů. Některé typy si však na rozdíl od nich ponechávají i po vytvrzení velmi praktickou vlastnost – a to vysokou a trvalou elasticitu.

Tyto podlahoviny lze aplikovat všude tam, kde je žádoucí omezit a výrazně utlumit kročejový hluk. To znamená ve zdravotnických zařízeních, ve školách, v domovech pro seniory a jiných veřejných budovách. Další výhodou je odolnost vůči skokovým změnám teploty, hodí se tedy i do chladíren a chladicích boxů.

Polymercementové stěrky - další varianta

Další variantou materiálů pro lité podlahoviny jsou polymercementové stěrky, vysoce zušlechtěné polymery na bázi cementu s přídavkem zvláštního tvrdého plniva. Nejsou příliš odolné proti chemickým vlivům, určitou nevýhodou těchto hmot je také jejich nižší Autor: archiv odolnost vůči látkám kyselého charakteru, estetický vzhled kazí častá barevná nejednotnost povrchu. Uplatnění proto nacházejí spíše v suchých provozech bez nebezpečí chemického zatížení povrchu, a současně tam, kde nepatří mezi priority investora dokonalý estetický vzhled podlahy – ve skladech, výrobních dílnách, v rodinných domech pak v suchých sklepech, technických místnostech a podobně. Pro větší odolnost a při vyšších nárocích na omyvatelnost výsledného povrchu je možné stěrky tohoto typu ošetřit akrylátovými, epoxidovými nebo polyuretanovými uzavíracími nátěry o síle 0,1 až 0,3 mm.

Polymercementové stěrky mají velmi dobré mechanické vlastnosti, jsou odolné vůči otěru i obrusu. K jejich přednostem patří samozřejmě také, jako u předchozích materiálů, rychlá a relativně snadná aplikace bez nutnosti vytváření dilatačních spár. detail napojení na stěnu - fabion Autor: archiv Zatížení těchto podlah je možné již po třech dnech. Nanášejí se v tloušťkách vrstvy 5 až 50 mm. Podobným materiálem je i polymermetakrylát, vzniklý polymerací roztoku polyesteru v metylmetakrylátu s katalyzátorem. Tím je obvykle peroxid v práškové formě. K vytvrzování dochází velmi rychle, aplikace této podlahoviny je proto otázkou několika hodin. Při pokládce je však třeba dbát určitých zásad. Například je nutné zajistit dobré větrání, neboť během rozlévání a vytvrzování vzniká v důsledku těkání obsaženého rozpouštědla poměrně silný zápach, ve srovnání s hmotami na bázi epoxidů nebo polyuretanů je určitou nevýhodou i nepoměrně větší vnitřní pnutí, a tedy i výraznější objemové smrštění. Více než v předchozích případech zde proto dokonalý výsledek závisí na perfektně připraveném podkladu.

-Dana D. Daňková-Foto: www.profimedia.cz, Atemit, s. r. o.