Epoxidové a polyuretanové pryskyřice

speciální superrovná podlahaK surovinám, které tvoří základ pro lité podlahy, patří také chemické materiály, především hmoty na bázi epoxidových pryskyřic. Nejčastěji jsou to nízkomolekulární epoxidové pryskyřice smíchané v předepsaném poměru s tvrdidlem, následně vytvrzené polyadiční reakcí. Výsledná pochozí vrstva se vyznačuje velmi vysokou odolností vůči chemickému i mechanickému namáhání, a je také absolutně nenasákavá. Materiál lze upravit i z hlediska estetických i praktických vlastností. Pro zmírnění původního, spíše průmyslového vzhledu je možné hmotu probarvit či oživit přimícháním barevných chipsů. Přídavek křemičitého písku zajistí protiskluzovou úpravu, podle požadavků zákazníka lze použít i podlahu s antistatickým provedením a podobně. Výsledný povrch je nenáročný na údržbu, díky své hladkosti se snadno čistí.

Litá podlahovina tohoto typu se aplikuje bez dilatačních spár v tloušťkách vrstvy zpravidla 2 až 4 mm, její životnost se shoduje s životností celého objektu. Vybrané systémy, tvořící po zředění vodou emulzi, je možné aplikovat i na podklad s vyšší než obvyklou čtyřprocentní zbytkovou vlhkostí (zde cca i 8 %). Pokud jde o lité podlahy na bázi polyuretanových pryskyřic, jde vždy o dvousložkové materiály. Jejich základem je polyetherová nebo polyesterová pryskyřice s příměsí tvrdidel. Základní složkou těchto tvrdidel jsou izokyanáty. Stejně jako hmoty na bázi epoxidů, i tyto materiály vytvrzují polyadicí, jako další materiály pro lité podlahoviny se vyznačují minimálním vnitřním pnutím a nepatrným objemovým smrštěním, takže zde také odpadá vytváření dilatačních spár. Životnost, mechanické a chemické estetická stěrka - různá kombinace barevvlastnosti i estetický vzhled jsou srovnatelné s materiály na bázi epoxidů. Některé typy si však na rozdíl od nich ponechávají i po vytvrzení velmi praktickou vlastnost – a to vysokou a trvalou elasticitu.

Tyto podlahoviny lze aplikovat všude tam, kde je žádoucí omezit a výrazně utlumit kročejový hluk. To znamená ve zdravotnických zařízeních, ve školách, v domovech pro seniory a jiných veřejných budovách. Další výhodou je odolnost vůči skokovým změnám teploty, hodí se tedy i do chladíren a chladicích boxů.

Polymercementové stěrky - další varianta

Další variantou materiálů pro lité podlahoviny jsou polymercementové stěrky, vysoce zušlechtěné polymery na bázi cementu s přídavkem zvláštního tvrdého plniva. Nejsou příliš odolné proti chemickým vlivům, určitou nevýhodou těchto hmot je také jejich nižší odolnost vůči látkám kyselého charakteru, estetický vzhled kazí častá barevná nejednotnost povrchu. Uplatnění proto nacházejí spíše v suchých provozech bez nebezpečí chemického zatížení povrchu, a současně tam, kde nepatří mezi priority investora dokonalý estetický vzhled podlahy – ve skladech, výrobních dílnách, v rodinných domech pak v suchých sklepech, technických místnostech a podobně. Pro větší odolnost a při vyšších nárocích na omyvatelnost výsledného povrchu je možné stěrky tohoto typu ošetřit akrylátovými, epoxidovými nebo polyuretanovými uzavíracími nátěry o síle 0,1 až 0,3 mm.

Polymercementové stěrky mají velmi dobré mechanické vlastnosti, jsou odolné vůči otěru i obrusu. K jejich přednostem patří samozřejmě také, jako u předchozích materiálů, rychlá a relativně snadná aplikace bez nutnosti vytváření dilatačních spár. detail napojení na stěnu - fabionZatížení těchto podlah je možné již po třech dnech. Nanášejí se v tloušťkách vrstvy 5 až 50 mm. Podobným materiálem je i polymermetakrylát, vzniklý polymerací roztoku polyesteru v metylmetakrylátu s katalyzátorem. Tím je obvykle peroxid v práškové formě. K vytvrzování dochází velmi rychle, aplikace této podlahoviny je proto otázkou několika hodin. Při pokládce je však třeba dbát určitých zásad. Například je nutné zajistit dobré větrání, neboť během rozlévání a vytvrzování vzniká v důsledku těkání obsaženého rozpouštědla poměrně silný zápach, ve srovnání s hmotami na bázi epoxidů nebo polyuretanů je určitou nevýhodou i nepoměrně větší vnitřní pnutí, a tedy i výraznější objemové smrštění. Více než v předchozích případech zde proto dokonalý výsledek závisí na perfektně připraveném podkladu.

-Dana D. Daňková-Foto: www.profimedia.cz, Atemit, s. r. o.