Lze zaměnit médium R410 za R290 za účelem zvýšení COP a teploty topné vody?


Jednoduchou výměnu chladiva bohužel udělat nelze. Chladivo cirkuluje v systému a přenáší získané teplo do topné vody. Významně proto ovlivňuje efektivitu čerpadla hlavně při nízkých venkovních teplotách. Právě propan R290 je dnes považován za to nejpokročilejší. Má výborné termodynamické vlastnosti, takže umožňuje vyšší efektivitu vytápění a s tím související vyšší úspory, navíc je i ekologický. Mohlo by se tedy zdát, že výměnou chladiva právě za propan R290 lze u čerpadla dosáhnout lepších parametrů. Tak snadné to ale bohužel není. Všechny komponenty v tepelném čerpadle jsou dimenzovány na určitý typ chladiva, například kompresor. Přechod na jiný druh chladiva by proto vyžadoval kompletní technologickou změnu přístroje. I to může být důvod, proč ho mnoho výrobců zatím ještě nepoužívá.

Jakub Tykal, obchodní a marketingový ředitel společnosti Acond


Dobrý den, máme tepelné čerpadlo a měl bych následující dotaz. Jelikož jsme omezení prostorem, byli jsme nuceni umístit venkovní jednotku tepelného čerpadla blízko zdi boky cca 30 a 50 cm, zadní část cca 100 cm a předek je osazen otvorem z hrubé mříže o velikosti 150 x 250. Celé je zastřešeno. I přes varování dodavatele o omezení prostoru je výkon na otop a ohřev teplé vody dostačující. Můj dotaz zní, jestli jde zjistit, popřípadě kolik jsou ztráty tímto nevhodným umístěním nebo jak je funkce ovlivněna.

Problém může být ve zkratování průtoku vzduchu, kdy se už ochlazený vzduch z tepelného čerpadla dostává znovu do jeho sání. Tím dochází ke zhoršení účinnosti a vyšší spotřebě elektřiny. Poznat se to dá porovnáním teploty venkovního vzduchu a teploty vzduchu nasávaného tepelným čerpadlem.

Marek Bláha, jednatel IVT Tepelná čerpadla


Pokud chcete položit nějakou technickou otázku našim odborníkům, pište na e-mail: redakce@dumazahrada.cz