Léto 2003 ukázalo, že se při extrémních klimatických podmínkách, čímž jsou myšleny hlavně vysoké letní teploty, necítíme moc dobře. Pro vlastníky domů to znamená, že klimatizace již patří ke standardu, který nám zajistí odpovídající pohodlí. Stále vzrůstající počet pokojových klimatizací v budovách staví spotřebu energie před nové úkoly, jak ukázalo letošní léto. V případě, že bude provoz všech klimatizací spojen s elektřinou, významně se zvýší její spotřeba v letních měsících, která již dnes v letním období přesahuje poptávku po elektřině v zimním období. Na základě přetížení elektrické sítě pak mohou nastat problémy s dostatečnou dodávkou elektřiny. Jednou z možností do budoucna, jak působit proti tomuto trendu, je využít pro klimatizaci samotného původce velkých teplot – totiž Slunce. Chlazení za pomoci Slunce, přesto že to může znít také jako paradox, by mělo v budoucnosti pomoct ulehčit energetickým špičkám. Vídeňské výzkumné centrum arsenal research pracuje na rozvoji a prosazování solárních chladících klimatických systémů. O realizaci těchto systémů nejsou již žádné pochybnosti, ale jako u každé nově vyvinuté technologie bude ještě potřeba mnoho práce s rozvojem nutným pro výrobu systému do série. Solární chladící systémy nabízejí přednosti právě v době vyššího slunečního záření, kdy je pak energie pro klimatizaci velmi cenově výhodná. Tímto je dohromady řešena poptávka na studenou energii v souvislosti s nabídkou na solární teplo a zásobník energie k tomu již není potřeba. Dále se také sníží doba amortizace tím, že se termické solární kolektory využijí vícekrát. Kolektory budou tímto využity celkem 3 krát: pro ohřev teplé užitkové vody, případně pro přitápění v zimě a pro klimatizaci v místnosti v létě. Příprava ochlazené energie může následovat v nejjednudušším principu přes proces absorbce. Tak bude k dispozici horká voda, která bude ohřátá od Slunce a přivedená na ochlazení. Přesnější popis možného sorbčního systému je na stránkách arsenal research: http://www.arsenal.ac.at/erneuerbare/ (text je v němčině). Tento jednoduchý princip tak může pomoci snížit poptávku po elektrické energii. Kromě toho budou nahrazeny prostředky na chlazení energie, které zatěžují životní prostředí a může se tak prosadit další krok ve směru redukce světově rozšířených emisí CO2 a tím i naplnění Kjótského protokolu. Autor článku: DI Michael Neuhäuser, arsenal research Překlad: Milada Podpěrová, Sdružení CALLA