Chodba je delší úzký prostor umístěný za vstupem do budovy, určený k přecházení do jednotlivých místností. (Zdroj: Filipec., J. a kol.: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Academia, Praha 2005 )