Chodník je chodcům určená část pozemní komunikace. Bývá po jedné nebo po obou stranách silnice.