Chór/kněžiště je část kostela, kde stojí hlavní oltář, v níž se slouží bohoslužba a čte Písmo.