Problémy s únikem tepla obvykle souvisejí s chybou v projektu či realizaci a objevují se zejména v místech, kde se stýkají dvě stavební konstrukce. To mohou být například i rohy obvodových stěn - v domě pak máme "studené" kouty, kde se drží vlhkost a hrozí vznik plísně. Toto riziko se ještě zvyšuje v případě, že v takovém koutu stojí skříň nebo jiný velký kus nábytku, který brání volné cirkulaci vzduchu okolo povrchu stěny. Protože na stěnu skrz skříň nevidíme, narůstajícího problému si třeba ani nevšimneme.

Zateplení obvodových stěn vyžaduje přesahy přes nezateplené navazující části domu, jakými jsou třeba sokly, jinak se tu vytvoří další tepelná vazba, a tím i tepelná ztráta objektu. Rizikové jsou rovněž stavební prvky montované na fasádu nebo do střechy pomocí ocelových kotev, balkony, terasy, rampy atd.

Tepelné úniky Autor: Shutterstock.com Autor: Shutterstock.com

Když fouká zpod dveří

Tepelný most může vzniknout také vlivem nedostatečného těsnění ve spodní části vchodových dveří, tedy v oblasti prahu. Důvodem mohou být například různá poškození vlivem počasí, opotřebení, nekvalitní materiál či nesprávná montáž. Zádveří tak může dokonce promrzat. „K zajištění řádné tepelné izolace u prahové části vchodových dveří se dnes používá podkladový profil z PURENITu, který je tvořen lisovaným dřevem s příměsí částeček kovu. Jedná se prakticky o dvě desky, mezi nimiž se nachází izolační polyuretanová pěna,“ popisuje Ing. Pavel Kašpar ze společnosti VEKRA.

Zateplení prahu Autor: Vekra Zateplení prahuAutor: Vekra

Zateplení prahu Autor: Vekra Zateplení prahuAutor: Vekra

Podklad z PURENITu je aplikován pod spodní částí rámu otvorové výplně, tedy vchodových dveří a přes celou výšku podlahové konstrukce. Odolává vlhkosti, vysokým teplotám i chemikáliím, a práh navíc i mechanicky zpevní.

Jak tepelné mosty najít

Úniky tepla se dají zaznamenat termovizní kamerou, která zkoumaná místa fotí a body odlišné teploty přesně zobrazuje. Měření lze provádět jen v období, kdy rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou činí minimálně 10 °C a není zamlženo. Tuto práci je však třeba nechat na odbornících, kteří umějí zohlednit všechny důležité faktory a vlivy, jež mohou výsledky měření ovlivnit.