Chrám Vasila Blaženého je katedrála na Rudém náměstí v Moskvě, postavená Barmou a Posnikem v letech 1555-1560 na počest vítězství Ivana IV. nad Turky. ústřední chrám je obklopen osmi samostatnými kaplemi s vlastními věžemi a cibulovitými kupolemi.