Zastarale chvoj nebo chvůj. Chvojím se označují ořezané větvičky stálezelených jehličnatých dřevin, které se používají pro různé ozdobné účely, ale i při zazimování zahrad k ochraně rostlin náchylných na mráz.