Cihelná dlažba se používá na realizaci veřejných ploch - chodníků, náměstí, pěších zón, cyklistických stezek, parkovacích ploch, ale i v zahradách a parcích, případně při rekonstrukci církevních či jiných historických objektů. Stále častěji ji s výhodou využívají i majitelé nových či starších rodinných domů či chalup. Při jejich výběru má investor záruku kvality. Cihelná dlažba je odolná vůči mechanickému poškození, tlaku, vlhkosti, je barevně stálá, některé typy jsou zvláště odolné proti působení posypových solí a podobně. Je nabízena v široké barevné škále od okrové přes tmavě šedou až po červenou a hnědou, výhodou je barevná stálost.

Způsoby kladení dlažby

Pokládka cihelné dlažby závisí na místě, kde bude položena, typu a rovnosti povrchu, a samozřejmě do určité míry i na volbě majitele. Tuto dlažbu lze klást do písečného lože, malty nebo do tenkovrstvé lepicí malty. Současně ji lze při pokládce klást do různých typů vazeb tak, abychom vytvořili určité obrazce.

Pro vytvoření dlážděné plochy je nutné nejprve připravit podklad. Okraje cihelných dlážděných ploch musí být olemovány pevnými zábranami, buď betonovými, nebo dlážděnými. Podklad se liší podle typu materiálu, do něhož budeme dlažbu pokládat. Pokud jde o pokládku do písečného lože, je třeba vytvořit na původním terénu sníženém oproti +-0,000 m o celkovou tloušťku vrstev nosný vodopropustný podklad ze štěrkopísku frakce do 35 mm v tloušťce 300 mm. Tato vrstva se zhutní vibrační deskou a na ni je navrstven písek v tloušťce 30 mm a urovnán podle pomocných hranolů nebo pevného obrubníku, pokud je to možné. Plocha musí být vyspádovaná podle potřeby, minimální spád by však neměl být menší než 2 %. Dlažbu klademe tak, abychom nešlapali v pískovém loži. Dlaždice jsou kladeny v pásech, jako první jsou položeny dvě, které tvoří okraj. Abychom dlažbu kladli rovně, pomáháme si nataženým provázkem nebo úhelníkem. Spáry necháváme široké 3 až 5 mm, jako spárovací materiál poslouží obvykle písek frakce do 2 mm, pouze na plochách sousedících s obytnými místnostmi se doporučuje spárovací hmota, aby se písek nevnášel do bytu. Spáruje se vždy každý pás hned po uložení, aby nedocházelo k posunutí dlaždic. Položenou dlažbu nakonec ometeme a opatrně zhutníme pryžovou vibrační deskou.

Autor: archiv

Kladení dlažby do maltového lože

Jestliže je podkladem pro dlažbu betonová deska (opět musí být vyspádovaná) a není dokonale rovná, klademe dlaždice do maltového lože, vrstva malty by měla být vysoká asi 20 mm. Jestliže je betonová deska větších rozměrů, musí být rozdělena dilatačními spárami na menší plochy o velikosti do 25 m2. Malta musí obsahovat speciální cement - takzvaný trass, a můžeme ji umíchat sami, nebo koupit již hotovou maltovou směs. Před pokládkou plochu očistíme od prachu, náletů a podobně, navlhčíme, naneseme vrstvu malty a pokládáme dlaždice ve spáře 5 až 10 mm. Jestliže je podklad zcela rovný, je možné zvolit lepicí maltu na dlažbu, kterou nanášíme ozubenou stěrkou. Abychom dlaždice kladli rovně, použijeme opět provázku nebo úhelníku. Takto položená dlažba se spáruje spárovací hmotou až po několika dnech, u dlažby s hladkým nesavým povrchem je možné hmotu rozlít po ploše a měkkou stěrkou vetřít do spár. Postup opakujeme, dokud nejsou spáry zcela vyplněné. Po zatuhnutí hmoty je nutné dlažbu vyčistit nejprve na sucho, a následně několikrát mokrou houbou.

U dlažby s hrubým povrchem vyplňujeme spáry pomocí trychtýře tak, aby nedošlo ke znečištění dlaždic.

Při pokládání cihlové dlažby je nezbytné brát v úvahu také zátěž dlážděné plochy, zda bude sloužit jako nášlapná, nebo i pojezdová. U pojezdových ploch pak závisí příprava podkladu a pokládka na tonáži vozidel. Speciální postup vyžaduje také obkládání schodů cihelnou dlažbou, i zde je možné zvolit pískové nebo maltové lože.

-Dana D. Daňková-

Foto: www.isifa.com