Kdo se pouští do stavby rodinného domu, chce stavět rychle, efektivně a za rozumné peníze. Výrobci cihelných prvků se této problematice věnují dlouhou řadu let. Výsledkem jsou dokonalé ucelené cihelné stavební systémy, které obsahují širokou škálu základních i doplňkových prvků. Ty spolu tvoří ucelený stavební systém, kdy všechny prvky do sebe perfektně zapadají.

ČTĚTE TAKÉ:

Použití cihelných keramických tvarovek zajišťuje v domech zdravé a příjemné mikroklima, stěny dobře akumulují teplo, dobře tlumí hluk, a vytvářejí tak pro uživatele zdravé a komfortní podmínky k bydlení. K manipulaci s nimi navíc není potřeba těžká technika, stavba může probíhat i svépomocí, která se v našich končinách stále těší poměrně velkému zájmu.

Dva v jednom

Základním prvkem cihelných systémů jsou přesné broušené cihly, které se ve svislém směru spojují na pero a drážku, pro vodorovné spáry se nanášejí tenkovrstvé malty nebo lepicí pěny na bázi polyuretanu.

Cihla Wieneberger 30T Profi Autor: Wienerberger Cihla Wieneberger 30T ProfiAutor: Wienerberger

Tloušťka malty mezi jednotlivými vrstvami je v řádech milimetrů, což vede k eliminaci spár, které představují nejslabší místo stěny z hlediska energetické náročnosti. Jakákoliv spára je vlastně malý, nežádoucí tepelný most. Bonusem pro stavebníka při používání lepicích pěn je to, že umožňují zdění i za velmi nízkých teplot (některé typy až do -15 °C).

Vzhledem ke stále rostoucím požadavkům na snižování energetické náročnosti rodinných domů, začali výrobci cihelných systémů nabízet inovovaný sortiment. Ten by se dal v podstatě rozdělit na dva typy: cihly duté s velkou „tloušťkou“ (šířka zdiva až kolem 500 mm) a cihly vyplněné tepelným izolantem. Druhý zmíněný princip se těší rostoucímu zájmu, protože v sobě pojí výhody keramického střepu (velmi dobré difuzní parametry, snadné vyzdívání, akustickou tlumivost atd.) s vysoce tepelněizolační schopností tepelného izolantu -- buď minerální vaty, nebo polystyrenu. Výsledkem je perfektně tepelně izolující keramický blok, který při menší tloušťce izoluje lépe než tvarovky duté. Navíc, byť stěna obsahuje tepelnou izolaci, stále se jedná o jednovrstvé zdivo s výrazně snazším, rychlejším a lépe kontrolovatelným prováděním než v případě sendvičových konstrukcí.

Cenné doplňky

Základní cihelné prvky doplňuje množství tvarovek, které modulově navazují na rozměry prvků základních. Díky nim je stavba vysoce produktivní, snižuje riziko lidské chyby při výstavbě a navíc eliminují vznik nežádoucích tepelných mostů. Zdrojem těchto nežádoucích tepelných mostů je v podstatě jakékoliv špatně provedené napojení konstrukcí či prvků, jako je osazení oken, dveří, překladů. Stavba je pak ohrožena nejen zvýšením tepelných ztrát, ale také kondenzací vlhkosti s následným růstem plísní a hub. Bydlení v takovém domě pak pochopitelně především ohrožuje zdraví jeho uživatelů… Věnujme se některým těmto detailům podrobněji.

Text: Klára Herčíková, titulní foto: Thinkstock.com

CELÝ ČLÁNEK NAJDETE V ČASOPISU DŮM&ZAHRADA 8/13. OBJEDNAT SI JEJ MŮŽETE JAK V KLASICKÉ TIŠTĚNÉ PODOBĚ (VEŠKERÉ INFORMACE O PŘEDPLATNÉM NAJDETE ZDE), TAK V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ PRO VAŠE POČÍTAČE, TABLETY ČI MOBILNÍ TELEFONY.