Dá se říci, že co platilo jako doporučené parametry pro nízkoenergetické domy do konce roku 2012, se nyní stává povinností. Jak vybrat vhodný systém vytápění? Při porovnávání variant je třeba brát v úvahu všechny následující parametry: celkové pořizovací náklady, náklady na provoz - tedy cenu paliva, náklady na údržbu a podobně, dále komfort obsluhy i ekologické hledisko.

Přímo z definice nízkoenergetického domu vyplývá, že spotřeba tepelné energie na vytápění je max. 50 kWh/m² za rok. Z údaje, že běžné rodinné domy postavené v posledních dvaceti letech (kromě NED a pasivních) mají spotřebu cca 80-140 kWh /m²a, je zřejmé, že provozní náklady jakéhokoliv systému vytápění budou relativně nízké. Platí samozřejmě, že čím vyšší účinnost zařízení, tím nižší náklady na tepelnou energii. Čím se jednotlivé systémy výrazně liší, jsou náklady na pořízení. Při ekonomickém hodnocení, nejjednodušeji výpočtem prosté návratnosti, vychází, že čím je potřeba tepla na vytápění nižší (tzn. nižší jsou i úspory při porovnávání dvou variant), tím delší je doba, než se počáteční investice vyplatí (vrátí v úsporách).

Rozhodování by mělo být komplexní - záleží na lokalitě (klimatické podmínky, připravenost sítí), velikosti domu, preferencích a životním stylu investorů a tak dále. Je třeba, aby projekt systému vytápění, případně společně se systémem větrání, byl součástí projektu domu. Aby vytápění fungovalo co nejefektivněji, je důležité systém sladit s ostatními relevantními parametry, například solárními zisky. Většina moderních systémů vytápění pracuje s menším teplotním spádem, proto je ideální kombinace s podlahovým (stěnovým, stropním) topením, a s tím je třeba samozřejmě počítat již v projektu.

Dobře se osvědčily také některé kombinace zdrojů tepla, například elektrického podlahového vytápění a krbových kamen. Důvodem je úspora nákladů i omezení závislosti na jednom zdroji. Vhodným doplněním jakéhokoliv topného systému mohou být také solární a fotovoltaické panely. Při rekonstrukci je důležité vzít v úvahu, zda se jedná jen o výměnu zdroje tepla, nebo i celkovou obnovu otopné soustavy.

Úsporné systémy vytápění
ZařízeníVýhodyNevýhody
Plynový kotel kondenzační nebo moderní nízkoteplotníVysoká účinnost, minimální nároky na obsluhu a údržbuNutnost přípojky plynu, nejistý vývoj cen plynu
Elektrické podlahové topeníNízké pořizovací náklady, výborná regulovatelnost, vysoká účinnost, malá spotřebaVyšší cena elektrické energie a její nejistý vývoj
Elektrický teplovodní kotelVýhodný tarif i pro další spotřebiče, minimální nároky na obsluhu a údržbuVyšší cena elektrické energie a její nejistý vývoj
Tepelné čerpadloMinimální nároky na obsluhu, vysoká účinnost, výhodný tarif i pro další spotřebičeVysoké pořizovací náklady
Zplyňovací kotel na dřevo nebo štěpkuNízká cena paliva, palivo z obnovitelných zdrojůNutnost skladu paliva, pravidelné přikládání, komín
Automatický kotel na peletyNízká cena paliva, komfortní obsluha, ekologické palivoNutnost zásobníku paliva, vyšší pořizovací cena kotle, komín
Automatický kotel na uhlíNízká cena paliva, dobrá účinnostNutnost skladu paliva, komín, neekologické palivo

Pokud vás tyto informace zaujaly, kupte si číslo 4/13 časopisu DŮM&ZAHRADA. Zde je téma vytápění rozebráno do podrobností. Objednat si časopis můžete jak v klasické tištěné podobě (všechny informace o předplatném najdete zde), tak i v podobě elektronické do vašich mobilů, tabletů či počítačů.