Mytí nádobí je činnost časově náročná a většinou nepříliš oblíbená. To jsou asi nejdůležitější důvody, proč si stále častěji pořizujeme myčku. Aby však bylo nádobí opravdu dobře umyté, je třeba myčku i mycí prostředky pro ni určené správně vybírat a používat.

Myčka ano!

Nečistoty z nádobí se v myčce odstraňují působením vody, tepla, mechanické síly a chemických prostředků, přičemž největší podíl má teplota vody, a to značně vyšší, než jakou lze uplatnit při ručním mytí, a pak také chemické prostředky, kterých logicky při tomto způsobu spotřebujeme více než při mytí ručním. Pokud se tedy pro myčku rozhodneme, vybíráme ji podle toho, kolik nádobí denně myjeme. Nesmí být příliš malá, pak myjeme nádobí příliš často a spotřebováváme více energie, vody i mycích prostředků, pokud máme myčku velkou, je třeba ji vždy dokonale naplnit, jinak je mytí opět neekonomické. Úzké typy myček, tedy přístroje o šíři 45 cm, jsou vhodné pro dvoučlenné domácnosti nebo tam, kde se rodina stravuje většinou mimo domov a umývají se pouze hrnky na kávu a menší kousky nádobí. Naopak pro velkou rodinu zvyklou stravovat se doma je nezbytná myčka o šíři 60 cm. Pozornost následně věnujeme také mycím prostředkům. Při jejich výběru nehledíme pouze na cenu, ale i na složení a kvalitu, protože po umytí nádobí odcházejí do odpadních vod a mohou zatěžovat životní prostředí.

Sůl nad zlato Autor: archiv Při strojovém mytí nádobí je používána velmi horká voda, při níž se mohou ve vyšší míře vysrážet na nádobí i v myčce usazeniny sloučenin vápníku a hořčíku, hlavních prvků, které způsobují tvrdost vody. Tyto usazeniny snižují kvalitu nádobí, myčku mohou dokonce poškodit. Proto je nezbytné vodu změkčit. O to se stará zařízení na změkčování vody – takzvaný odvápňovač, který odjímá z vody ionty vápníku a dalších minerálů a předává jí ionty sodíku. Pro správnou funkci tohoto zařízení je nezbytná regenerace, která se provádí napuštěním solného roztoku do chemicky aktivní části odvápňovače, dekalcifikátoru. Tento roztok tedy vodu v myčce přímo nezměkčuje, ale zajišťuje činnost zařízení k tomuto účelu určeného. Dříve, než tuto sůl do zásobníku nasypeme poprvé, musíme ho naplnit vodou, v opačném případě se sůl nemá v čem rozpustit, a neplní proto svou funkci. Po uvedení do provozu si už myčka vodu do zásobníku dávkuje sama. Pokud jde o typ soli, nezáleží příliš na značce, upřednostníme však vždy spíše sůl hrubší. Nikdy nepoužíváme jinou sůl než druh určený pro myčky! V opačném případě by mohlo dojít k poškození zařízení na změkčování vody. Názor, že tuto sůl může nahradit sůl obsažená v tabletách na mytí nádobí, se už z hlediska konstrukce myčky nezakládá na pravdě. Sůl v tabletách může změkčit vodu přímo v prostoru myčky, nenahradí však regenerační sůl pro dekalcifikátor, protože se do něj vůbec nedostane. Zařízení pro změkčování vody je totiž umístěno přímo na vstupu vody do myčky. Voda se dostane do prostoru pro mytí nádobí teprve, když jím proteče. Při nedostatku regenerační soli dojde ke zničení dekalcifikátoru v ceně několika tisíc korun. Aby myčka nevypěnila Autor: archiv Do myčky na nádobí nesmíme v žádném případě používat prostředky na ruční mytí nádobí! Ty mají vysokou pěnivost a mohly by ohrozit správné fungování přístroje. Používáme proto mycí prostředky se sníženou pěnivostí, a to buď sypké, tekuté nebo v tabletách. Dávkujeme je do násypky, uzpůsobené pro použití tekutého i sypkého mycího prostředku. Pokud není násypka dělená pro předmytí a hlavní mytí, sypeme prášek pro předmytí přímo do prostoru myčky. Prostředky ve formě tablet zajišťují přesné dávkování, snazší je i manipulace s nimi, určitou nevýhodou je poněkud vyšší cena, a také obsah fosfátů, který bývá vyšší než u některých typů prášků. Mycí prostředky tedy volíme pokud možno bez fosfátů nebo s jejich nižším obsahem, doplňujeme je před každým mytím. Běžně ušpiněné nádobí lze mýt někdy dokonce zcela bez mycích prostředků, stačí jen horká voda pod tlakem. Lesklé a voňavé mytí Leštidlo se do myček přidává pro zvýšení lesku nádobí. Díky němu také nezůstávají na povrchu zaschlé kapky a skvrny od vody. Leštidlo je tekuté, zásobník pro ně bývá sdružen se zásobníkem na mycí prostředek. Důležité je dávkování leštidla. Jestliže se na skleničkách začnou objevovat stopy po stékání vody, mléčné skvrny nebo modravý povlak, dávku leštidla snížíme. Příliš mnoho leštidla může být v myčce také v případě, že nevypneme jeho dávkování při použití tablet s leštidlem. Obsah leštidla kontrolujeme asi 1x za 20 mytí.

Pro příjemnou vůni v prostoru myčky existuje mnoho přípravků, umisťujeme je většinou do horního koše myčky. Lze použít také přímo mycí prášek s vůní, naopak pachy zneutralizuje kousek citrónu. -Dana D. Daňková- Foto: http://www.isifa.com/