Čísla orientační se vztahují k ulici nebo k náměstí. Vzrůstají od středu obce k jejím okrajům, dělí se na liché (vlevo) a sudé (vpravo), uvádějí se za lomítkem a nejsou celostátně povinná.