Číslo popisné má každá budova trvalého charakteru a nemá žádný přímý vztah k dané ulici. Musí být viditelně umístěno. K žádosti o přidělení popisného čísla se předkládá doklad o užívání a geometrický plán nebo ověřená kopie katastrální mapy.