Co je nanotechnologie?

Pod pojem nanotechnologie dnes zahrnujeme v podstatě všechny technologie pracující s částicemi o velikosti nanometrů, tedy miliontinách milimetru, což znamená pro lepší představivost rozměry atomů nebo molekul. V současné době se nanotechnologie uplatňují stále více ve všech oborech lidské činnosti, od elektroniky po medicínu. V běžném každodenním životě se s nimi můžeme zatím asi nejčastěji setkat například prostřednictvím našeho oblečení – nanočástice použité při výrobě některých textilních vláken zajišťují nešpinivost či antibakteriálnost výsledného materiálu, případně odolnost textilie vůči absorpci pachů, například cigaretového kouře. Běžné jsou tedy například ponožky z antibakteriálního materiálu, který obsahuje nanočástice stříbra, jestliže sportujeme nebo cestujeme, setkáváme se také s materiálem s obchodní značkou Gore-Tex, který je propustný pro vodní páry, vůči vodě v kapalném skupenství je však odolný. Tyto textilie jsou také často využívány v kancelářích jako závěsy, rolety či vertikální žaluzie.

Nanotechnologie v bezpečí domova

Bezvýhradnou samočisticí schopnost zatím nenajdeme u žádného výrobku či materiálu, i pro vybavení našeho bytu či domu můžeme již volit produkty, jejichž údržba je díky použití nanočástic při výrobě materiálů velmi snadná či minimální. Jestliže však výrobky z takových materiálů nemáme, nemusíme se snazšího úklidu vzdávat, věcem v našem každodenním životě můžeme tyto vlastnosti propůjčit prostřednictvím přípravků s nanočásticemi. Jestliže například nanočástice oxidu křemíku naneseme na povrch materiálu, vytvoří na něm transparentní vrstvu, která nijak nezmění vzhled, ale dodá povrchu schopnost odpuzovat vodu i zamezovat uchycování nečistot. Ty tedy nikdy zcela neulpí na ploše a je možné je snadno odstranit, třeba jen čistou vodou nebo roztokem běžného saponátu. Na trhu jsou dostupné přípravky na ochranu povrchů v interiéru i v exteriéru, každý z nich je určen na jiný druh materiálu – sklo, kámen, kov, textil, dlažbu, cihlu a podobně. Současně mohou tyto prostředky zvyšovat odolnost povrchů vůči plísním, mechům, ale i působení chemických látek. Inspirací pro vývojové týmy vědců z mnoha oborů, vyvíjejících nanomateriály i přípravky na této bázi, byl lotosový list, jehož povrch je hydrofobní, tedy vodoodpudivý.

Každá mince má dvě strany

Nanočástice již pronikly do velkého počtu lidských činností, mají své nesporné přednosti a nabízejí mnohé, často převratné možnosti využití, například jsou schopné přenášet léky přímo do nemocných buněk. Na druhé straně dnes ještě není možné s přesností říci, zda a za jakých podmínek mohou být nebezpečné. Existují tedy obavy, že tyto částečky mohou třeba při vdechnutí proniknout do živých buněk a způsobit nežádoucí změny. Stejně není jasné, co způsobí nanočástice uvolněné z výrobků, které doslouží, a začnou se rozkládat na skládkách. I zde by tedy mělo platit, že vše nové bychom měli vnášet do našeho života postupně a s rozmyslem.

-Dana D. Daňková-