Kořenová čistírna odpadních vod je uměle vytvořený mokřad osázený vegetací. Vodu v ní čistí mikroorganismy, které žijí na povrchu štěrkové filtrační náplně a na kořenech vysazených mokřadních rostlin. Nejprve se však musí odpadní voda mechanicky předčistit ve vícekomorovém biologickém septiku. V něm se zbaví velkých a nerozpustných částí, které by mohly filtr ucpat, a pak vtéká do kořenového pole umělého mokřadu.

Podívejte se, jak taková kořenovka skutečně vypadá:

Zdroj: Youtube

Jen na větší pozemek

Pro optimální činnost kořenové čistírny je ideální umístění na pozemku s mírným spádem, je možné ji postavit ale i na rovině. Při stanovení velikosti kořenového pole se vychází z plochy 5 m² na obyvatele domu. K této ploše je ovšem potřeba ještě přičíst asi metrový okraj kořenového pole, dalších 5 m² pro septik a při zasakování vyčištěné vody na pozemku i několik metrů na zasakovací objekt (trativod). Vyčištěnou vodou lze napájet i okrasné jezírko, případně s ní zavlažovat trávník a okrasnou zahradu.

Na co myslet předem

Na co myslet předem

Před rozhodnutím pořídit si kořenovou čistírnu je důležité si u vodoprávního úřadu zjistit, jestli lze vyčištěnou vodu odvést do vodního toku, rybníku či přírodního mokřadu. Pokud ne, je nutné nechat vypracovat hydrogeologický posudek, který prokáže, zda je možné dané množství vyčištěné vody na pozemku vsakovat. Není-li vzhledem k podloží reálné ani zasakování, je nutné vodu vyvážet nebo navrhnout tzv. bezodtokový systém provozu, který počítá s využitím vyčištěné vody v domácnosti, sezonním odparem a mimosezonním jímáním vody.

Čistírna je funkční prakticky od zahájení provozu. Filtrační procesy probíhají ihned, mikrobiální je zanedlouho doplní. K čištění není třeba přidávat žádné živné kultury nebo naočkovaný kal, jako v případě konvenčních čistíren – příroda se o rychlé rozmnožení potřebných mikroorganismů postará. Rostliny se na čisticích procesech podílejí jen v menší míře, není tedy nutné obávat se provozu a účinnosti čistírny přes zimu, kdy jsou rostliny v klidovém stadiu.

Vyšší investice, levný provoz

Přesto, a nebo právě proto, že se jedná o ekologickou variantu čištění odpadních vod, jsou náklady na pořízení kořenové čistírny mnohem vyšší než u konvenční. Domovní kořenová čistírna pro čtyři až pět obyvatel vyjde asi na 200 tisíc korun. Pořizovací náklady závisejí zejména na její velikosti, ale také na svažitosti a dostupnosti pozemku a stavebních podmínkách. Část prací lze provést svépomocí a cenu tak snížit.

Provozní náklady kořenové čistírny jsou ale téměř nulové a zahrnují pouze jednoduchou manuální obsluhu. Ve většině případů není nutné zapojovat ani elektřinu. Jednou za rok je třeba také pokosit rostliny a vyčistit septik. V zimě se činnost čistírny zpomaluje, stejně jako všechny přírodní děje, úplně se ale nezastaví. Dobře snáší i sezonní nárazový provoz a poradí si i s dezinfekčními a čisticími prostředky.

Bez zápachu a komárů

V současnosti se kořenové čistírny navrhují jako podpovrchově protékané filtry. Vodní hladina se nachází několik centimetrů pod povrchem štěrku, takže se z ní nic, co by mohlo způsobit zápach, neodpařuje. Odpar vody probíhá pouze prostřednictvím rostlin. Ze stejného důvodu není třeba se bát, že by se čistírna stala líhní komárů.

Při dobré údržbě vydrží náplň čistírny až 30 let. Potřebu její obnovy signalizuje po zanesení filtru voda tekoucí po štěrkovém povrchu. Tehdy také může dojít ke vzniku zápachu. Náplň filtru je pak nutné vyprat nebo vyvézt a vyměnit.

Tento

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada 5/17.