Od počátku března máte možnost zakoupit na našem trhu sanitární výrobky s nově vyvinutým speciálním povrchem KeraClean. Jeho hlavní úkolem, je chránit zařizovací předměty před vnějšími vlivy a pomáhat hospodyňkám při údržbě. Princip je založen na odpuzování vody, což znamená, že kapky vody se na povrchu neudrží a odtékají společně se zašpiněním do odpadu. KeraClean se na výrobky vypaluje při teplotě těsně pod 300 stupňů Celsia. Při rozsáhlých sériích testů prokázal dlouhou životnost za předpokladu, že výrobky budou ošetřovány měkkým suknem (hadříkem) bez použití agresivních čisticích prostředků. -ram-