Na pražské Pankráci intenzivně pokračuje rekonstrukce a dostavba výškové budovy CITY TOWER. Díky investici developerské skupiny ECM se torzo nejvyšší budovy České republiky změní v moderní a luxusně vybavený administrativní objekt. Rolí generálního dodavatele stavebních prací bylo pověřeno konsorcium firem Metrostav a PSJ holding.Vlastní stavební práce byly zahájeny 1. září loňského roku. Na základě nedávno uzavřeného dodatku smlouvy došlo vzhledem k projekčním nedostatkům a dodatečným vícenákladům z toho vyplývajících k posunu termínu dokončení výstavby nejpozději do 16. prosinec letošního roku včetně kolaudace a nabytí právní moci.

Jedním z celé řady klíčových momentů na cestě k završení této prestižní zakázky bylo na počátku dubna dokončení monolitické konstrukce podzemních třípodlažních parkingů. Následně byly zahájeny hrubé terénní úpravy a zásypy podzemních garáží, na kterých jsou plánovány společenské přístupové a příjezdové komunikace s rozlehlou klidovou a relaxační zónou. „Považuji za velice důležité zdůraznit zdárné dokončení jednotlivých částí monolitických konstrukcí dilatačních úseků pod označením G1, G2 a G3. Ty byly upřednostněny na úkor ostatních sekcí podzemních garáží a to především z důvodu návazností pro předání stavební připravenosti k montáži ocelové konstrukce rozšiřující západní stranu objektu. Z pohledu výstavby objektu šlo možná o jeden z nejdůležitějších milníků,“ zdůraznil hlavní stavbyvedoucí Roman Skuhra z PSJ holding.

City Tower od spodních pater dostává novou širší a mohutnější podobu. K úspěšnému konci totiž spěje realizace nových ocelových konstrukcích rozšiřujících půdorys objektu cca 4,5 metru na západní, jižní a severní straně a zhruba o 1 metr na straně východní. Současně probíhají práce na ocelových konstrukcích vrchní stavby a to ve 28. a 29. NP, kde jsou již osazeny první sloupy pro podlaží technického vybavení objektu.

Mrakodrap postupně obaluje fasádní plášť, který se v současné době nachází na úrovni 6. NP s předpokladem postupu jednoho patra kolem celého objektu týdně. Ve vyšších patrech jsou v souběhu a v předstihu instalovány kotevní prvky fasádních modulů, které je nutno vzájemně koordinovat s postupy prací na požárních nástřicích ocelových konstrukcí.

Ve výškové budově budou samozřejmě hrát zásadní úlohu výtahy, jejichž celkový počet dosáhne devatenácti. V současné době probíhá montáž nosných ocelových konstrukcí objektu výtahových šachet. „Bohužel, stejně jako u ocelových schodišť vnitřních jader, se zde práce potýkají se skluzy, které se doposud nedaří zcela eliminovat. Tyto dopady se v současné době negativně projevují do termínové kolize pro nástupy navazujících řemesel,“ poukázal na komplikaci díla Skuhra.

Ve spodní a vrchní části „mrakodrapu“ současně probíhají montáže technologických rozvodů a vybavení a zároveň nastoupila ostatní řemesla jako jsou sádrokartony, lité podlahy sociálních místností, betonové mazaniny apod. Na venkovních plochách střech parkingů probíhají práce na izolacích a ostatní specializované dodávky.

A které klíčové momenty se nyní před touto náročnou stavbou nacházejí? „Především lze takto označit stavební připravenost pro umožnění dalších postupů v montáži fasády. Tím je myšleno dokončení stavebních prací na rozšíření objektu v úrovni 12. – 17. NP do velice rychle se blížícího termínu 1. července, což by se nám mělo zdárně podařit. Další důležitý moment výstavby představuje nástup montáží výtahů, které jsou podmíněny dokončením již zmíněných ocelových konstrukcí a následných stavebních úprav. Samozřejmě nelze opomenout i další činnosti, které jsou též velice důležité pro předání plně funkčního díla v souladu s představami investora a nájemců,“ uvedl na závěr hlavní stavbyvedoucí PSJ holding.

Zakázka, jejíž finanční objem přesáhne částku 1,5 miliardy korun, budovu přemění na luxusní, 109 metrů vysoké administrativní centrum CITY TOWER. Projekt bývalého Československého rozhlasu bude mít 27 nadzemních a tři podzemní patra. Na 42 tisících čtverečních metrů nabídne 460 m2 obchodních prostor, cca 1 300 m2 skladových ploch, stravovací zařízení ve druhém patře, multifunkční konferenční prostory a jedinečnou vyhlídkovou restauraci s nepřekonatelným výhledem v nejvyšším patře budovy. Podzemní garáže budou disponovat více než osmi sty parkovacími místy.

CITY TOWER svým budoucím uživatelům dále poskytne komplexní nabídku služeb – vedle administrativních objektů také multifunkční kulturní sál, obchodní centrum či sportovní a relaxační možnosti. V nejvyšším kompletně nově přestavěném 27. podlaží se z exkluzivní restaurace s vyhlídkovou plošinou všem návštěvníkům otevře pohled na široké panoráma Prahy, které dosud mohou obdivovat jen stavaři.

Zdroj: PSJ