Vítězem letošního ročníku se poprvé v historii Přehlídky diplomových prací stala absolventka Technické university v Liberci Veronika Bartošová s návrhem „The Roosevelt Island Universal Art Center“ pod vedením profesora Suchomela.

Již po sedmé vyhlásila Česká komora architektů Přehlídku diplomových prací absolventů škol a fakult architektury, se kterýma trvale spolupracuje. Mezi tyto školy se letos zařadila i Katedra zahradnictví a krajinářské architektury na ČZU v Praze. Cílem každoročně vyhlašované Přehlídky je porovnávat úroveň kvality výuky těchto škol, čímž ČKA usiluje o zvyšování standardu architektonického školství. Základním kritériem hodnocení předložených prací je jejich architektonická kvalita. Porota práce hodnotí bez ohledu na druh jejich zadání.

Letošní ročník byl ve znamení rekordního počtu účastníků celkem 64, z toho 39 z FA ČVUT v Praze, 9 z FA TU v Liberci, 8 z FA VUT v Brně, 3 z VŠUP v Praze, 2 ze ZF MZLU v Lednici, 2 z FAPPZ ČZU v Praze a 1 účastník z AVU v Praze.

Hodnocení poroty

1. místo / Porota ocenila čistou architektonickou formu dobře vyjadřující základní ideu konceptu. Autorka citlivě zhodnotila potenciál místa, které je výjimečné. Práce je výborně zvládnutá v daném měřítku a je zde velmi dobře používán materiál. Návrh řeší bezprostřední přístup návštěvníků centra k vodní ploše, který je zapojen do parteru. Porota hodnotí i možnou přiměřenou ekonomickou náročnost návrhu.

2. místo / Návrh domů se snaží vystihnout požadavky na specifické podmínky sociálního bydlení Romů. Zároveň velmi dobře reaguje na genia loci historického města. Porota také hodnotí použití silných výrazových prostředků. Autor dobře použil tradiční formu, která v dané lokalitě nabývá velké síly. Přehledná koncepce se týká nejen návrhu stavby, ale i urbanistického řešení.

3. místo / Autor návrhu šťastně navázal na historii a vývoj jihočeské krajiny. Porota hodnotí kladně výtvarné zpracování, ve kterém je přítomna autenticita i prožitek. Moderními výrazovými prostředky přesvědčivě dokomponovává kulturní prostředí. Velmi cenné je odvážné uchopení tématu monumentu v krajině.

Hodnotící porota: Jiří Merger – předseda, Markéta Cajthamlová, Roman Koranda, Petr Uhlík, Martin Matiska, Jaromír Kročák – náhradník.

O letošní soutěži / udělené ceny:1. cena ČKA – 25 000 KčBartošová Veronika, škola: FA TU Liberec, vedoucí: Prof. Suchomelnázev: The Roosevelt Island Universal Art Center

2. cena ČKA – 15 000 KčŠiška Michal, škola: FA ČVUT Praha, vedoucí: Arch. Kroupanázev: Sociální bydlení (nejen) pro Romy v Kutné Hoře

3. cena ČKA – 10 000 KčPetrášek Tomáš , škola: FA ČVUT Praha, vedoucí: Doc. Bočannázev: Nedělní krajina - dva plány novohradské krajiny

Zvláštní cena ArchiCAD – licence pro užívání komerční verze v hodnotě 68 000 KčHradilková Tereza, škola: FA ČVUT Praha, vedoucí: Arch. Kroupanázev: Sociální bydlení na příkladu Kladna

Zvláštní cena Hewlett Packard – tiskárna HP Designjet 70 v hodnotě 25 000 KčHorák Petr , škola: AVU Praha, vedoucí: Prof. Přikrylnázev: Institut Ladislava Klímy v proluce Na Perštýně

Zvláštní cena Copy General – předplacená kopírovací karta v hodnotě 10 000 KčDušek Ondřej, škola: FA ČVUT Praha, vedoucí: Prof. Šrámkovánázev: Dvůr uprostřed Nebušic

Výsledky 7. ročníku byly slavnostně zveřejněny 17. října 2006 na půdě ČKA v Praze a představeny formou výstavy, která se koná od 18. 10. do 1. 12. 2006. Současně jsou všechny výsledky prezentovány formou virtuální galerie na www.diplomy.cz, kde jsou zároveň všechny oceněné práce z předchozích ročníků Přehlídek.

Putovní výstavy

Přihlášené práce bude dále možné shlédnout během putovních výstav v první polovině roku 2007 na všech zúčastněných školách. FA ČVUT Praha – 3. - 17. 1. 2007Fa VUT Brno – 24. 1. - 14. 2. 2007ČZU Praha – 21. 2. - 7. 3. 2007FA TUL Liberec – 14. - 18. 3. 2007VŠUP Praha – 4. - 11. 4. 2007MZLU Lednice – 18. - 25. 4. 2007

Vyhlášení 8. ročníku proběhne v červnu 2007. Více informací: www.diplomy.cz

Zdroj: Česká komora architektů; repro: Veronika Bartošová: The Roosevelt Island Universal Art Center