V letošním roce se přihlásilo rekordních 74 staveb. Do finálního hodnocení postoupilo 39 mimořádně kvalitních projektů. Porota udělila čtyři hlavní ceny, šest čestných uznání a jednu zvláštní cenu za ekologický přínos.

Oceněné stavby

Reprezentanty a špičkou posuzovaných staveb, které získaly v Ceně Inženýrské komory 2022 hlavní ocenění, se staly rekonstrukce Negrelliho viaduktu v Praze, nová lávka přes Labe v Nymburce, konverze Winternitzových automatických mlýnů v Pardubicích a nová výrobna kapalného uhlovodíku v Litvínově. Za pozornost stojí mokřadní čistírna důlních vod v Mostecké uhelné pánvi, která právem získala zvláštní cenu za ekologický přinos. Cenu veřejnosti vyhrála stavba nového pavilonu P Fakultní nemocnice v Olomouci.

Jízda po zrekonstruovaném Negrelliho viaduktu:

Zdroj: Youtube

Lávka přes Labe v Nymburce

Porota vyzdvihla realizaci 228,4 metru dlouhého přemostění Labe v Nymburce. I laickou veřejnost může zaujmout výjimečné konstrukční řešení lávky, spočívající ve dvou vně skloněných ocelových obloucích, na nichž je zavěšena mostovka z předpjatého betonu. Jedná se o velmi citlivé dílo, které v řece Labe nepodpírá jediný pilíř, chodcům nebrání ve volném výhledu a zároveň nezastiňuje sousední historický kamenný most. Autor: kancelář Stráský, Hustý a partneři s.r.o., realizace: HOCHTIEF CZ a. s.

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu

Rozsáhlá rekonstrukce Negrelliho viaduktu, který má délku 1 413 metrů a již 170 let umožňuje vlakové spojení z pražského Masarykova nádraží přes Bubny na Kladno. Druhý nejstarší most v Praze a nadále také nejdelší železniční most ve střední Evropě chrání status státní nemovité kulturní památky. Citlivá rekonstrukce mostního díla o 100 klenbách z cihel a kamene trvala jen sedm let – tři roky zabralo zpracování projektové dokumentace včetně vydání stavebního povolení a čtyři roky dokončení prováděcí dokumentace a realizace stavby. Autor: SUDOP PRAHA a.s.

Konverze Winternitzových mlýnů na Gočárovu galerii v Pardubicích

Cílem rekonstrukce historické průmyslové budovy navržené Josefem Gočárem, která je od roku 2014 národní kulturní památkou, byla změna užívání na nové sídlo a výstavní prostory Gočárovy galerie. Tomu odpovídalo i citlivé provedení stavebních prací přestavby hlavní budovy Winternitzových automatických mlýnů. Realizační tým podle poroty čelil mnoha problémům, které jsou pro rekonstrukce typické, ale s výzvou se vypořádal bravurně a pomohl vytvořit ojedinělý prostor pro kulturní život v Pardubicích. Realizace Metrostav a.s., ve spolupráci se společností Chládek a Tintěra.

Nová výroba kapalného uhlovodíku v Litvínově

V areálu litvínovské chemičky ORLEN Unipetrolu RPA byla před rokem uvedena do provozu zcela unikátní nová výrobní jednotka kapalného uhlovodíku (technického dicyklopentadienu – DCPD) – produktu s vysokou přidanou hodnotou, který je na trhu farmaceutického, automobilového a stavebního průmyslu velmi žádaný. Navrhnout a postavit takto složitý provoz tzv. „na klíč“ za pouhé dva roky je ukázkou opravdového inženýrského umění. Zhotovitel: Intecha, spol. s r.o.

Biotechnologický systém čištění důlních vod v Mariánských Radčicích

Zvláštní cena za ekologický přínos byla udělena za realizaci mokřadní čistírny kontaminovaných odpadních důlních vod v Mostecké uhelné pánvi na břehu jezera Za pilou. Jedná se o nové řešení čištění důlních vod, které jsou čerpány na povrch z čerpací jámy MR1, původní Větrné jámy ponechané po hornické činnosti. Čistírna využívá biotechnologické procesy, které se běžně vyskytují v přírodních mokřadních ekosystémech. Autor: Ing. Jiří Rous, hlavní projektant Terén Design, s.r.o

Čestná uznání poroty

V soutěži Cena Inženýrské komory 2022 byla udělena čestná uznání poroty. Vyzdviženy byly Městská plavecká hala v Lounech, konverze bývalých jatek na galerii Plato Ostrava či revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie kláštera v Oseku. Dopravní a vodohospodářské stavby reprezentují Vilémovský železniční viadukt na trati Rumburk – Sebnitz, úprava ohlaví plavební komory Hořín a silnice I/20 a II/231 v Plzni – Plaská – Na Roudné – Chrástecká – II. etapa.

Zdroj: ckait.cz, hochtief.cz