V říjnu 2003 poskytla největší česká stavební spořitelna 6.914 úvěrů ze stavebního spoření a překlenovacích úvěrů v objemu 1,65 mld. Kč. Od začátku roku již počet poskytnutých úvěrů ze stavebního spoření a překlenovacích úvěrů dosáhl 64.107 a objem takto poskytnutých prostředků výše 15,07 mld. Kč. V meziročním srovnání narostl objem prostředků poskytnutých ČMSS formou úvěrů ze stavebního spoření a překlenovacích úvěrů o 110 %. Počet úvěrů narostl ve srovnání se stejným obdobím roku 2002 o 43 %. Objem poskytnutých úvěrů a překlenovacích úvěrů v jednotlivých měsících roku 2003 je znázorněn následujícím grafem (údaje jsou v mld. Kč):

Autor: archiv
Táž situace vyjádřená počtem poskytnutých úvěrů ze stavebního spoření a překlenovacích úvěrů:
Autor: archiv
Klienti ČMSS nejčastěji využívají úvěry ze stavebního spoření a překlenovací úvěry na zakoupení staršího rodinného domu nebo bytu (36,8 %) a dále na úpravy, modernizace a rekonstrukce stávajícího bydlení (33,7 %). Téměř čtvrtina úvěrů ze stavebního spoření a překlenovacích úvěrů (23,1 %) je využita na nové byty a rodinné domy a zbývajících 6,3 % je klienty ČMSS investováno do dalších potřeb spojených s bydlením.