Počet klientů Českomoravské stavební spořitelny (ČMSS) překročil v těchto dnech hranici jednoho miliónu. S ČMSS spoří téměř 40 procent všech účastníků stavebního spoření. Spořitelna poskytla dosud 115.000 úvěrů v celkovém objemu více než jedenáct miliard korun. ČMSS, která je největší stavební spořitelnou na českém trhu, hospodařila loni podle předběžných údajů s čistým ziskem 1,51 miliardy korun. Bilanční suma činila k 31. prosinci 38,25 miliardy korun. Celkový stav vkladů klientů ke konci roku činil 32,71miliardy korun. K 31. prosinci 1998 měla spořitelna uzavřeno s klienty 973.000 smluv. A.s. Českomoravská stavební spořitelna zahájila činnost 8. září 1993. Jejími akcionáři jsou Investiční a Poštovní banka s 55 procenty akcií a německá Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, která vlastní 45 procent akcií.