Polovinu z celkového počtu úvěrů ze stavebního spoření a meziúvěrů, které od začátku své činnosti v roce 1993 poskytly stavební spořitelny v České republice, poskytla Českomoravská stavební spořitelna. ČMSS nabízí úvěr ze stavebního spoření s výhodnou pevnou roční úrokovou sazbou 6 % a také celou řadu překlenovacích úvěrů, tzv. meziúvěrů, u nichž se úroková sazba pohybuje v rozmezí od 6,5 do 8,5 % p.a. Od 1. září 2001 ČMSS svou nabídku v oblasti poskytování meziúvěrů a úvěrů ze stavebního spoření dále rozšířila. Mottem této nabídky je „Meziúvěr nebo úvěr ze stavebního spoření snadno a rychle“. Hlavním cílem je zpřístupnit co největšímu množství klientů meziúvěr nebo úvěr ze stavebního spoření a snížit jejich zatížení při vyřizování žádostí a maximálně tak zrychlit celý proces k získání požadovaných peněžních prostředků na jejich bytové potřeby. Tato nabídka je zaměřena na cílovou skupinu klientů, kteří již mají naspořeno 50 % cílové částky a výše hodnotícího čísla u jejich smluv o stavebním spoření dosáhla podle zvolené tarifní varianty minimálně 50 (rychlá varianta), 30 (standardní varianta) respektive 22 (dlouhodobá varianta). Maximální výše takto poskytnutého úvěru ze stavebního spoření nebo meziúvěru je 150.000,- Kč včetně. Českomoravská stavební spořitelna při koncipování tohoto úvěrového produktu vycházela z toho, že naspořením 50 % cílové částky již klient prokázal svoji bonitu, jinými slovy prokázal svou schopnost a ochotu dostát svým závazkům vyplývajícím z úvěru. Vždyť kdo dokázal pravidelně spořit, dokáže jistě bez problémů i splácet poskytnutý úvěr. Tento předpoklad potvrzuje i skutečnost, že právě u této skupiny klientů nedochází většinou k problémům se splácením úvěrů, že tedy jde o skupinu klientů bonitních a spolehlivých. Tím více jim chce ČMSS vycházet vstříc. Ke dni 31. 8. 2001 již letos poskytla ČMSS 28 075 meziúvěrů a úvěrů ze stavebního spoření v celkové výši téměř 4 miliardy korun. Za celou dobu svého působení již poskytla 207 224 meziúvěrů a úvěrů ze stavebního spoření v celkovém objemu přes 17 miliard korun. -ČMSS-